Do dalšího zastupitelstva, které se koná v dubnu, mám připravit náplň, cíle, způsob a obsah rozhodování tohoto výboru. To znamená i jeho kompetence. Mou představou je, že by měl být poradním orgánem rady města. Pokusím se oslovit odborníky od architektů až po památkáře, kteří by mohli být jeho členy. Věřím, že se nakonec tento výbor podaří naplnit.