Upřímně řečeno, připadá mi to mimořádně zvláštní a úplně vedle. Domnívám se, že by se čestné občanství mělo udělovat lidem z ne tak dávné historie, ale žijícím nebo ne tak dávno zesnulým, kteří pro město hodně udělali. Čím více se nad tím nápadem zamýšlím, tím se mi zdá scestnější a nesrozumitelnější.

Přitom jsem přesvědčen, že by bylo z koho vybírat, že tady žijí lidé, kteří si takové čestné uznání zaslouží. To se nemusíme vracet až do středověku!