Letos žádalo celkem devatenáct organizací o dotaci v celkové výši 1,3 milionu korun. Nejvíce bylo jedné organizaci poskytnuto sto tisíc korun, a to v šesti případech. Při rozdělování peněz se přihlíželo především k tomu, zda projekty navazují na předcházející projekt, prokazují zjevný a dlouhodobý přínos v dané oblasti, ke způsobu nakládání s přidělenými příspěvky v předchozích obdobích a podobně.