Tento objekt je jeden z klenotů barokního stavitelství. V současné době tento palác užívá střední průmyslová škola, která zde má část učeben. V havarijním stavu je schodiště. To je značně poničené, stupně jsou rozsazené a některé zcela chybí.

Rekonstrukce schodiště bude spočívat v demontáži kamenických prvků, částečném ubourání zvětralých a poškozených částí podezdívky, dozdění konstrukce pod jednotlivými stupni, mechanickém očištění, doplnění stávajících kamenných prvků, vytvoření zábradlí a zpevnění klenby. Stavební úpravy budou stát přes 2 miliony korun. Je třeba dodat, že na projektu se bude podílet dotacemi Ministerstvo kultury.