Skutečně jsme požádali Karlovarský kraj o rozšíření nabídky o obor cestovní ruch. Ten bychom na naší škole chtěli otevřít už od 1. září příštího roku. Zájem o naši školu je totiž trojnásobný.

Musím říct, že jsme na výuku tohoto oboru připraveni jak materiálně, tak personálně. S výukou cestovního ruchu totiž má škola zkušenosti už od roku 1959. Budeme tedy velmi rádi, když se nám obor podaří otevřít ve zmíněném termínu. Očekáváme, že by o něj mohl být velký zájem, a to nejen od žáků z Karlovarského kraje, ale i z jiných míst.