Ivo Ouřada podal kvůli Národnímu domu na karlovarskou radnici několik žalob. Mezi poslední patří žaloba o určení vlastnictví k tomuto objektu s návrhem na vydání předběžného opatření zakazujícího jeho zcizení, stavební úpravy či pronájem. Řadu dalších žalob Ouřada připravuje a tvrdí, že k tomu byl magistrátem prakticky přinucen. Vedení města s ním prý nekomunikuje a podané žaloby ignoruje.

My jsme se Ivo Ouřady proto zeptali:

Kdy jste podal poslední žaloby? Budete požadovat ušlý zisk?
Žalobu o určení vlastnického práva a návrh na předběžné opatření jsem podal trojmo dne 17. června 2005 v 8 hodin a 10 minut. Tato žaloba je zcela odlišná od žalob dřívějších, které nejsou dosud platně a pravomocně skončeny.
Žalobu o náhradu škody ve výši 2 miliardy jsem podal trojmo dne 6.ledna 2005 ve 12 hodin a 35 minut. 7. ledna 2005 v 11 hodin jsem požádal Katastrální úřad pro Karlovarský kraj o zápis do listu vlastnictví. O Národní dům jste se s karlovarským magistrátem už soudil a radnice se dušovala, že v soudních sporech byla úspěšná.
I když město tvrdí,že tyto dřívější žaloby vyhrálo, není tomu tak. Tato řízení totiž trpí procesními vadami, pro které nemohla dosud platně pravomocně skončit. Řízení stále probíhají na různých stupních soudů. Proto nemohlo město soud o Národní dům ani vyhrát.

Informoval jste město o nově podaných žalobách?
S vedením města jsem se snažil mnohokrát dohodnout. Bohužel město se mnou nikdy. Na mé mnohé dopisy buď nepřišla žádná odpověď, nebo strohá, arogantní, z pozice síly a zamítavá. O podání uvedených žalob jsem informoval dopisem ze dne 21.ledna 2005 primátora, radu i zastupitelstvo města Karlovy Vary.
Navíc má město neomezené připojení k nahlížení do katastru nemovitostí. Proto je naprosto vyloučené, že by příslušní a odpovědní činitelé opakovaně nevěděli před podpisem smlouvy s Eltodem o stavu věci.
Pochybuji také, že by se tato developerská firma zachovala tak amatérsky a tyto informace si nezjistila.

Jaké máte s Národním domem plány, pokud byste ho získal?
S Národním domem mám stále stejné úmysly. Zrekonstruovat jej, dokončit záchranu unikátních fresek obepínajících Národnídům a zahájit rozsáhlou kulturní a společenskou činnost tak, aby byl přístupný a dostupný všem občanům Karlových Varů. Prostě toto kulturní dědictví, tento secesní skvost obnovit do plné krásy a funkčnosti.

(iva, jako)