Až do samého konce války plápolaly na chrámu sv. Maří Magdalény vlajky s hákovým křížem. Po osvobození armádami vítězných mocností se situace změnila.

Na tehdejším Stalinově náměstí (později náměstí Družby a ještě později Dr. Milady Horákové) vlály v roce 1946 na oslavu vítězství ještě všechny prapory vítězných mocností, tedy i americké, britské a francouzské.

Jak je ale patrné z následující fotografie, Stalin se nezapsal jen do názvosloví zdejšího náměstí, ale za pár let si to „vyřídil“ i s mocnostmi, stejně tak jako s junáky.

Poslední fotografie Američanů před Puppem je vskutku symbolická, protože Pupp se brzy změnil v Moskvu a Američané v zájezdové turisty sovětské cestovní kanceláře Inturist.