Čistý trestní rejstřík, negativní lustrační osvědčení a bezúhonnost. To jsou nutné předpoklady pro práci přísedícího u soudu. Ale to nejnutnější, čím musí být uchazeč o tuto práci vybaven, je čas.

„V poslední době schvalovalo karlovarské zastupitelstvo jedenáct nových přísedích u soudu, a z toho bylo sedm důchodců,“ uvedl Jakub Kaválek, mluvčí karlovarské radnice.

Právě městská zastupitelstva mají poslední slovo při potvrzení uchazečů o tuto funkci. „Žádost o volbu přísedící navrhuje okresní soud a zastupitelé s ní musejí vyslovit souhlas. Toto potvrzení vyžaduje zákon z roku 1991 o některých opatřeních v soudnictví a přísedících. Zda je uchazeč pro tuto práci způsobilý, to si ověřuje soud,“ vysvětlil Kaválek.

Na Okresním soudu v Karlových Varech pracuje v současné době kolem sta přísedících. „Povětšinou jsou z řad důchodců. Tato práce vyžaduje velký časový prostor a zaměstnaný člověk ho má málo. Situaci komplikuje i to, že ne vždy je zaměstnavatel ochoten přísedícího z práce uvolňovat a dobu strávenou u soudu mu refundovat. Je to problém,“ uvedla Libuše Klabanová z karlovarského okresní soudu, která má tuto agendu na starosti.

Kdo má o tuto práci zájem, ten vyplní dotazník, prokáže se čistým trestním rejstříkem a negativním lustračním osvědčením. Bez těchto dokumentů tento post nemůže vykonávat.

Bezúhonnost uchazeče je nutnou podmínkou. I když má u soudu pouze hlas poradní.