Zlepšit komunikaci v kolektivu, představit se spolužákům a společně probrat nebezpečí užívání omamných látek. To byl hlavní program třídeního pobytu v Mariánské, na který se vydali o uplynulém víkendu studenti prvních ročníků Střední odborné školy logistické a Středního odborného učiliště Dalovice.

Na pobyt škola získala grant. „Zažádali jsme o dotace krajský úřad. Chtěli jsme, aby studenti během víkendu v chatě Lesanka mluvili o sobě, naučili se spolupracovat a také si ujasnili pravidla své třídy. Na naši školu totiž dojíždějí děti z různých měst, a tak jsme je chtěli seznámit a zlepšit kolektiv,“ vysvětlila Věra Janovičová, školní metodička prevence. „Tyto projekty jsou potřebné. Dá se tak předcházet například šikaně a zlepšit komunikaci. Studenti pracovali ve skupinách pod vedením zkušených lektorů,“ dodala.

Přínos akce ocenil i Vlastimil Sunek, třídní učitel prváků. „Naší třídě I. Z tento pobyt určitě prospěl. Pro třídního učitele je dobře, když se může se studenty seznámit hned na začátku školního roku. Bylo zajímavé, že si žáci rozuměli a nikdo nebyl outsider,“ zhodnotil Sunek.

Tento názor sdílí i studenti. „Nám to pomohlo. Naučili jsme se vyjádřit názor a také jsme se dozvěděli o svých spolužácích, jací vlastně jsou. Také jsme získali informace o riziku užívání drog,“ prohlásil student Martin Fencl.