Průzkum podnikatelského prostředí v lázních zadala Regionální hospodářské komoře Poohří (RHKP), s níž uzavřela smlouvu o dílo na 690 tisíc korun. Výsledky průzkumu magistrát použije pro tvorbu Strategického plánu udržitelného rozvoje Karlových Varů a následně je zakomponuje i do Integrovaného plánu Karlových Varů.

„Cílem průzkumu je zmapování názorů podnikatelů vůči městu. Jeho první část už jsme ukončili. Písemně jsme oslovili na 470 respondentů a nyní se snažíme oslovit ty respondenty, kteří nám vyplněné doazníky dosud nevrátili,“ uvedl Josef Písecký, předseda RHKP.

Srovnávací průzkum bude podle něj navazovat na už dříve pořízené průzkumy, které radnice prováděla v letech 1997 až 2005. Tehdy se magistrát zaměřil na názory občanů a turistů. „Tento průzkum budeme provádět s firmou, která už na něm pracovala,“ vysvětlil Josef Písecký.

Podle názoru náměstka Tomáše Hybnera jsou tyto průzkumy nezbytné, protože bez nich není možné Strategický plán udržitelného rozvoje města zpracovat. „Na tyto údaje pak bude přímo navazovat integrovaný plán města,“ vysvětlil Hybner.