Až dosud y páry z našeho regionu, které měly problémy s otěhotněním, vyhledávat lékařskou pomoc mimo Karlovarský kraj. Nejčastěji jezdili buď do Institutu reprodukční medicíny a endokrinologie v Plzni anebo do pražských center.

Od zítřka je všechno jinak. V Bělehradské ulici totiž začalo fungovat nové 1. Karlovarské centrum pro In vitro fertilizaci (tedy pro umělé oplodnění – pozn. redakce). Vedoucím lékařem je zde Petr Uher, který byl před čtyřiadvaceti lety členem brněnského týmu pod vedením profesora Pilky, díky kterému se narodilo v roce 1984 první dítě ze zkumavky.

„Náš karlovarský tým jsme vybudovali z části plzeňských odborníků, kteří si svoje kvality ověřili už v dokonalé a úspěšné práci v plzeňském institutu. Zde, v lázeňském krajském městě chtějí ve své práci pokračovat,“ říká ředitel centra Petr Uher.

Plzeňský institut úzce spolupracuje s Gynekologickou klinikou v Plzni a karlovarským, nyní odloučeným a samostatným kolegům bude smluvně poskytovat odbornou a organizační pomoc. „Naše karlovarské centrum je součástí mezinárodní skupiny pracovišť zabývajících se řešením neplodnosti pod vedením profesora Herberta Zecha. Vědeckým ústředím této skupiny je jeden z největších evropských institutů v Bergenz, kde se ročně léčí dva tisíce evropských neplodných párů,“ dodal Petr Uher.