Skončí karlovarské zdravotnictví ve výprodeji, nebo bude řádná lékařská léčba i v budoucnu dostupná obyčejným lidem? Na to jsme se zeptali psychiatra Karla Moravce na snímku), předsedy karlovarské České lékařské komory.

Zdravotnictví v kraji se zmítá v krizi. Proti sobě stojí vedení kraje, který s managementem České zdravotní určuje budoucnost nemocnic v kraji, a lékaři. Ti protestují, lékařské týmy se rozpadají…
Za současnou tristní situaci ve zdravotnictví nemůže pouze a jenom vedení České zdravotní, ale také karlovarská Všeobecná zdravotní pojišťovna a krajské zastupitelstvo, které nebylo schopno zpracovat kvalitní koncepci krajského zdravotnictví. Jde také o schopnost popsat a vysvětlit změny, které se dějí. Jde o vlastní ochotu a schopnost vnímat zdravotnictví jako systém služeb, u kterých jen částečně platí tržní pravidla. Jen někdo je jednoduše nahraditelný. Neléčí jednotlivec, ale tým. Chyba v medicíně je často fatální a má smrtelný konec.V systému zdravotnictví nestačí jen ´mít nemocnici a záchranku´, které kraj pokryjí. Je nutné mít stabilní lékařské týmy, které umějí umějí kvalitně léčit, komunikovat mezi sebou a s pacienty. Je nutné, aby uměly i naučit toto léčení další lékaře, a tím sebe sama jako tým reprodukovat. Když odcházejí kvalitní lékaři, je to jen část problému. Současně totiž žádní další nepřicházejí. Myslím tím autority ve svém oboru, které by řekly: Chci být lékařem v krajské nemocnici příštích třicet let.

Karlovarský kraj zdůrazňuje, že změny ve zdravotnictví jsou nezbytným krokem reformy. Lékaři ale nesouhlasí. Takhle zkolabovala lůžková neurologie v Chebu.
Jde o ochotu vnímat kvalitu současně s kvantitou a umět je odlišit. Jestliže naráz ukončí pracovní poměr tři lékaři, neurologové, je sice o pacienty bazálně postaráno jinde, ale copak je válka, aby se museli pacienti s mrtvicí tísnit někde v provizoriu sokolovské nemocnice jenom proto, že se politici nejsou schopni domluvit a management je tahá za nohu? Kam zmizela garance dostupného kvalitního zdravotnictví? Ekonomicky jsou to nadbytečné náklady na dopravu, administrativu. A pacienti? Co si mají myslet o léčbě, když náhle skončí oddělení nemocnice, které několik let neplnilo smlouvu s VZP tím, že nemělo dostatečný počet erudovaných lékařů?

O tom hovoříme. Kdo je na vině?
Hlavním viníkem je karlovarská Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která vytváří neprůhledný systém korupčních vazeb a toleruje neplnění smluv. Tímto jednáním poškozuje pojištěnce a tedy nás všechny. Ve všech ostatních krajích má VZP legitimně zvolené ředitele, kteří uspěli ve výběrových řízeních. V Karlovarském kraji ne. Výběrové řízení na krajského ředitele bylo bez udání důvodu v červnu 2007 zrušeno. Proč?
Navíc. Od VZP dostává KKN velké peníze, s nimiž se dá v určitém mezičase podnikat cokoliv. Například je uložit na termínovaný vklad nebo investovat do byznysu. Jde o to, že management nemocnice ovládá stabilní přísun peněz a vlastník, kraj, neví, jak s nimi nakládá. Vždyť jenom karlovarská nemocnicemároční miliardový obrat.

Naznačujete, že ve zdravotnictví jde nyní jenom o peníze?
O peníze jde především, ačkoliv tyto veřejné finance nejsou určeny pro byznys. Zkusme si představit, že disponuji stabilním přísunem peněz od VZP, které nějak investuji. Pak se s pojišťovnou domluvím, že neuhradím penále za to, že po určitou dobu nezaplatím za pojištěnce odvody, což v takové firmě, jako je nemocnice, činí i padesát milionů. Pokud leží na dobrém účtu, vydělají mi tyto veřejné miliony další miliony a ještě vyhraji penále, které by jinak vybrala VZP. To je přece skvělý byznys. V tomto kontextu má informace, že nemocnice má nyní padesátimilionový dluh, jepičí život. Zítra už může být v plusu. Někteří manažeři prostě umějí otáčet miliony z veřejného sektoru. Po svém a pro sebe. Můžeme se jenom ptát, proč v našem kraji činí nevybrané penále VZP až 15 procent, zatímco jinde to je pouhých tři až pět procent. Jestli to takhle půjde dál, pak skutečná medicína bude normálnímu člověku nedostupná, protože koláč, z něhož se zdravotnictví financuje, je jenom jeden. A jak z něho ukusuje například kardiocentrum v karlovarské nemocnici, to si všichni umíme představit.

Ale Karlovarský kraj argumentuje tím, že právě tato léčba zde chyběla, a proto kardiocentrum zřídil. Že reformy zdravotnictví jsou nutné.
Výborně, na první pohled. Kdyby takových center nebylo v ČR 11 na deset milionů obyvatel. V aglomeraci Nex Yorku jsou 3. To je významný nepoměr, Američané vědí, co je drahé. Ale budiž, medicína se rozvíjí a je dražší a dnešní drahé metody budou za pár let levnější a dostupnější. V tomto trh dobře funguje. Politika a VZP však musejí umět zajistit zdravotní péči i v méně ´trendy´ oborech. Třeba psychiatrie. V kraji chybějí psychiatrická lůžka pro děti a dorost i psychiatrická ambulance pro děti. Chybějí psychiatrická lůžka a lékařské kapacity pro léčbu alkoholismu a toxikomanií, pro ochrannou psychiatrickou a sexuologickou léčbu. Chybí protialkoholní ambulance, návaznost na psychiatrické léčby a záchytky. Nedostatečné jsou finance na léky pro léčbu Alzheimerovy choroby atd. Reformu zdravotnictví kraj potřebuje, ale bez lékařů se nepovede.