Potvrdil to Petr Keřka, náměstek karlovarské primátorky. „Ve spolupráci s neziskovou společností Ecobat připravujeme rozšíření sběru baterií. Budeme také pořádat nejrůznější propagační akce například na školách. Také rozšíříme sběrná místa na baterie například do domovů důchodců, jídelen a také budeme důsledně informovat naše úředníky,“ vysvětlil náměstek. „Současný roční průměr vychází na jednoho obyvatele pouze na půl baterie. Přitom požadavky Evropské unie vyžadují alespoň tři baterie na osobu. Tuto normu musíme splnit do roku 2012,“ doplnil Keřka.

Podle Petra Kratochvíla, jednatele společnosti Ecobat, je situace doslova alarmující. „Lidé si neuvědomují, jak nebezpečné látky pro životní prostředí se z nesprávně zlikvidovaných baterií uvolňují,“ informoval. Město do nákladů na projekt investuje kolem padesáti tisíc korun. „Dělíme si náklady s Ecobatem na polovinu. Je důležité lidi informovat a motivovat ke sběru,“ uzavřel Keřka.