Kostel v Sedleci čekají další opravy. K jejich financování poslouží kromě dotací od města i výtěžek vstupného z řady zajímavých koncertů, které jsou letos naplánovány.

Potvrdil to Alois Kůrka, předseda Občanského sdružení na záchranu kostela svaté Anny v Sedleci.

„Už zítra se koná další z cyklu benefičních koncertů. Na koncertě s názvem Večer spirituálů vystoupí sbory DAD kvintet a La Dolce Vita s programem složeným ze známých i méně známých afroamerických spirituálů. V rámci celého cyklu benefičních koncertů se mohou návštěvníci těšit na množství zajímavých akcí,“ upozornil Kůrka.

Na letošní rok má občanské sdružení přichystanou řadu důležitých oprav. „Kromě trvalých drobnějších oprav bude dokončena dešťová kanalizace okolo kostela, kterou za pomoci sponzorských darů provádí členové našeho sdružení svépomocí. Hlavní akcí je pokračování rekonstrukce střechy kostela. Letos počítáme s náročnou výměnou ztrouchnivělých a dřevomorkou napadených pozednic a vazných trámů, tedy základů, na nichž leží celá konstrukce střechy. Rozpočet na tuto akci činí přes milion korun,“ dodal předseda.

Sdružení se letos podařilo získat příspěvek od města ve výši 415 tisíc korun. „Určitě jsme rádi, že je příspěvek o několik tisíc vyšší než v minulém roce. Proto jménem Farnosti Stará Role a našeho sdružení zastupitelům i radě města děkujeme. To jak velká část bude opravena však závisí i na tom, jaký se podaří získat příspěvek na opravu od Karlovarského kraje. My se budeme na opravách díky dárcům a návštěvníkům podílet částkou 400 tisíc korun,“ vyčíslil Kůrka.

„Určitě je moc dobře, že se daří náš kostel postupně opravovat. Kdysi to byl historický klenot a bude dobře, pokud se znovu podaří vrátit této budově původní krásu,“ shodují se lidé v Sedleci.

Glosa: Chátrání budov není nezvratné