Jedinou skládku komunálního odpadu v Činově na Karlovarsku vlastní Armáda České republiky. Přestože už v polovině loňského roku majitel, stavební a ubytovací správa ministerstva obrany avizovala, že v letošním roce na nového prozovatele vyhlásí nové vyběrové řízení, nestalo se tak. „O záměru vyhlášení veřejné soutěže v současné době resort obrany neuvažuje. Zámyslem je prodloužení nájemního vztahu se současným nájemcem a provozovatelem skládky na dalších pět let,“ uvedl Libor Koutný ze stavební a ubytovací správy Plzeň.

Dodal, že podmínkou realizace tohoto záměru je schválení Komisí ministra obrany pro nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem. „Předpoklad předložení potřebných materiálů do této komise je do poloviny tohoto roku,“ řekl.

Skládku v Činově má od armády pronajatou karlovarská firma Zitas – KTO od roku 1992. Její plocha je 99 tisíc metrů čtverečních, projektovaná kapacita je ovšem 770 tisíc metrů krychlových.

„Ke skládkování je v současné době využito přibližně 28 tisíc metrů čtverečních s možností dalšího rozšíření. Skládka se rozkládá pouze na pozemcích, u nichž příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává ministerstvo obrany,“ vysvětlil Koutný.

Na skládku v Činově denně zamíří padesát až šedesát vozidel. Za vyložení komunálního odpadu si firma Zitas, která skládku provozuje, účtuje 735 korun. A hora odpadů, tak dobře viditelná z Andělské hory, narůstá do obrovských rozměrů. „Neprodyšně zatěsňujeme podloží, aby škodlivé látky neprosakovaly do spodních vod. Plánujeme, že skládku v současném prostoru budeme rekultivovat. Překryjeme ji fólií a vrstvou zeminy tak, aby pohled od Andělské hory byl přece jenom příjemnější,“ uvedl Zdeněk Havel z firmy Zitas – TKO. Pro firmy, které skládky provozují, bude mezní rok 2010. Do této doby smějí na skládkách odpad vyklápět popelářské vozy. „Pak už se bude odpad třídit daleko pečlivěji a využitelné složky se budou recyklovat,“ vysvětlil Havel. Ten poukázal na systém v sousedním Německu, kde skládky byly uzavřeny a odpad se likviduje poze ve spalovnách.

Takové zařízení ovšem v celém Karlovarském kraji dosud neexistuje.

Z toho, že mají za humny kupu odpadků, nejsou nadšeni starostové obcí. „Vůbec se mi to nelíbí. Vozidla ničí silnice a výhled? Ten stojí v uvozovkách za to,“ postěžovala si Zuzana Večerková, starostka Stružné. Právě pod tuto obec spadá i Žalmanov, přes nejž musejí vozidla do Činova projet. Za to má Stružná dvakrát ročně kontejnery zdarma.