Podnět ohledně městské mateřské školy v karlovarské ulici Krále Jiřího, který toto pondělí předal primátorce Veronice Vlkové (ODS) opoziční zastupitel Petr Kulhánek (klub KOA), zamotal zřejmě karlovarským radním hlavu. Ale ne tolik.

Kulhánek totiž primátorku upozornil na možné porušení zákona o obcích, kterého se rada mohla dopustit 21. dubna, když sama bez usnesení zastupitelstva rozhodla, že ukončí činnost školky v ulici Krále Jiřího.

JAK ROZHODLI
21. dubna 2008 radní rozhodli o ukončení činnosti a zrušení odloučeného pracoviště Krále Jiřího 4 – součásti 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
20. května 2008 radní rozhodli o ukončení provozu odloučeného pracoviště Krále Jiřího 4 - součásti 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace.
(Stalo se tak na základě doporučení právního odboru.)

Radní spornou věc vyřešili v úterý velmi elegentně. Ve svém původním rozhodnutí vyškrtli jen dvě slova a dali tak najevo, že městskou školku zachovat v těchto prostorách nechtějí.

Tato informace nespokojené maminky natolik rozčílila, že ještě v úterý po jednání rady telefonovali na ministerstvo školství a žádali o pomoc. A tam jim poradili, že mají dát podnět k prošetření na ministerstvo vnitra.

A co je vlastně jádrem problému?

„Zákon o obcích říká, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny. Jakákoliv změna zřizovací listiny musí podléhat schválení zastupitelstvem města,“ vysvětlil Kulhánek.

Jeho stanovisko potvrdil i právník ministerstva vnitra Adam Surek. „Rada nemá kompetence měnit zřizovací listiny. Jakmile jde o zásah do zřizovacích listin, musí to projít přes zastupitelstvo,“ konstatoval Surek a znovu ocitoval zákon o obcích.

Podle něho je důležitý samotný obsah zřizovací listiny, a až po jejím prostudování by mohlo ministerstvo vnitra jednoznačně říci, zda radní zákon porušili či nikoliv.

„Doporučil bych rodičům, ať k nám dají podnět k dozoru ohledně daného usnesení rady,“ poradil Surek.

Situace ohledně mateřinky v ulici Krále Jiřího je poněkud složitější. Jde totiž o odloučené pracoviště školky v Doubí, pod kterou spadá dalších šest školiček. Rušená mateřinka tedy nemá vlastní zřizovací listinu. „Tu má mateřinka v Doubí. Její nedílnou součástí jsou tři přílohy. Ta třetí obsahuje seznam všech odloučených pracovišť včetně školky v ulici Krále Jiřího. Pokud toto odloučené pracoviště zanikne, musí se zřizovací listina měnit,“ upozornil zastupitel Kulhánek.

Ten společně s maminkami napíše podnět na ministerstvo vnitra, aby prozkoumalo rozhodnutí rady.

„Nelíbí se nám, jak rada v úterý věc vyřešila. Máme potvrzeno z ministerstva vnitra, že nové usnesení má stejný význam jako to předchozí a je tedy stejně nezákonné jako dubnové rozhodnutí. Radní si zřejmě mysleli, že tímto problém spláchnou, to se ale spletli. Zákon zkrátka nemohou obcházet,“ poznamenala maminka Ivana Al Khaled.

Ta za zachování školky obešla většinu zastupitelů. „Dvacet z nich by bylo pro její zachování,“ podotkla. Jak Kulhánek doplnil, mateřinka se podle něho bude nakonec určitě na červnovém jednání zastupitelstva řešit. „Mám ale obavy, jak to dopadne. Když už nyní vidím ty obstrukce. Dvacet lidí by ale pro zachování školky mělo stačit,“ uzavřela Al Khaled.

Související článek: Hájí si primátorka kvůli školce svůj post?

Vyjádření zastupitele Petra Kulhánka ke zrušení školky

Radní, městskou školku jste zrušili nezákonně, ověřte si to

Vážená paní primátorko,
po konzultaci s právníky odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra se na Vás obracím s opětovnou žádostí o pozastavení výkonu rozhodnutí rady města uvedených v předaném podnětu ve věci mateřinky v ulici Krále Jiřího.

Revokací na radě města dne 20. června došlo k vypuštění slova „zrušení“ v souvislosti s odloučeným pracovištěm PO1. Mateřská škola v ulici Krále Jiřího 4. Zůstalo tam tedy pouze slovní spojení „ukončení činnosti“. Podle právního názoru JUDr. Surka a JUDr. Kantorkové touto změnou-revokací nedošlo k faktické změně stavu a v právním výkladu zákona o obcích „ukončení činnosti odloučeného pracoviště“ znamená ten stejný stav jako před revokací.
Jinými slovy je lhostejné, zda se praví o zrušení nebo o ukončení činnosti. Pro případ, že byste sama ráda tuto věc konzultovala, kontakt na zmíněný odbor a dotyčné právníky je 974 816 411.

Protože tedy dle našeho i jejich názoru trvá stav nezákonnosti zmiňovaných usnesení rady města a kvůli skutečnosti, že i nezákonné usnesení je stále platné, znovu Vás žádám, abyste pozastavila výkon usnesení rady města č. r087.0/08 a r088.0/08, protože nejde o usnesení nicotná, ale nezákonná.

zastupitel Petr Kulhánek (klub KOA)