Kolem mateřské školy v karlovarské ulici Krále Jiřího je i nadále rušno. Jak totiž nyní vyplynulo na povrch, radní zřejmě neměli právo rozhodnout o ukončení provozu městské školky v tomto objektu.

Vyplývá to z informací opozičního zastupitele Petra Kulhánka (KOA), který už primátorce Veronice Vlkové (ODS) zaslal podnět k pozastavení usnesení rady ze dne 21. dubna. Právě v tento den sedm radních z jedenácti rozhodlo o tom, že město ukončí činnost mateřinky v tomto objektu a zároveň tu zruší i odloučené pracoviště školky.

„Zákon o obcích říká, že zastupitelstvu je vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a ogranizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny. Jakákoliv změna zřizovací listiny musí podléhat schválení zastupitelstvem města,“ vysvětluje Kulhánek.

Jenomže zastupitelstvo se mateřinkou v ulici Krále Jiřího vůbec nezabývalo, i když se o to na mimořádném jednání opozice snažila.

Náměstkyně primátorky pro školství Jana Petříková (ČSSD) přitom před časem na přímý dotaz redakce, proč se rušením městské školky nebude zastupitelstvo zabývat, odpověděla, že mu to ze zákona nepřísluší.

„Zastupitelstvo by tuto věc řešit nemělo, protože se jedná jen o ukončení provozu městské školky,“ poznamenala tehdy Petříková.

Primátorka včera nechtěla spornou záležitost komentovat. Přes svou sekretářku Alenu Pokornou pouze vzkázala: „Tuto věc budeme řešit na dnešním jednání rady. Případ chci nejdříve probrat s ostatními radními, než k tomu vydám stanovisko.“

Radní se včera nezabývali jen svým možným pochybením, ale zároveň řešili i petici za zachování městské školky.

V pondělí se přitom s primátorkou sešla i jedna z maminek. Zásadní posun v této věci ale nezaznamenala. „Pětkrát jsem se paní primátorky ptala, zda vedení města vyhoví naší výzvě. Ani jednou mi nebyla schopná konkrétně odpovědět. Říkala, že ani nemůže, ale že se máme prý nechat překvapit. Dělalo to na mě dojem, že paní primátorka nechce v této věci zaujmout jednoznačný postoj, což by ze své funkce měla. Zopakovala přitom, že stojí na naší straně. Podle mého názoru to je alibismus,“ dodala Ivana Al Khaled.

Dopis zastupitele Petra Kulhánka primátorce města

Paní primátorko, pozastavte rozhodnutí o zrušení mateřinky

Vážená paní primátorko,

žádám Vás tímto dopisem, abyste neprodleně podle § 105 zákona 128/2000 Sb. o obcích pozastavila výkon usnesení rady města č. r087.0/08 a r088.0/08, týkající se ukončení činnosti a zrušení odloučeného pracoviště Krále Jiřího 4 - součásti 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace. Jmenovaná usnesení jsou v rozporu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích.

Nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace 1. Mateřská škola, Karlovy Vary jsou tři přílohy. Příloha č. 3 obsahuje seznam odloučených pracovišť příspěvkové organizace. Zrušením jednoho z odloučených pracovišť, tedy Krále Jiřího 4, dochází ke změně zřizovací listiny.

Zákon 128/2000 Sb. o obcích ve svém § 84, odst. 2, písm. d) říká:
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny.“

Jakákoliv změna zřizovací listiny musí podléhat schválení zastupitelstvem města. V tomto případě ke schválení zastupitelstvem města nedošlo a rada města přijala usnesení, která minimálně do doby řádného projednání změny zřizovací listiny zastupitelstvem města nejsou v její pravomoci a tudíž jsou v kolizi s citovaným zákonem.

Výkon přijatých usnesení proto rovněž není v souladu se zákonem, a tedy bezodkladné pozastavení výkonu těchto rozhodnutí je jedinou cestou k narovnání zákonného stavu.

Za zastupitelský klub KOA
Petr Kulhánek