Tímto aforismem je třeba bohužel uvést následující komentář k situaci v Karlovarské krajské nemocnici, a. s.

Jak vyplývá ze zveřejněných informací, dluh hospodaření za minulé dva roky, kdy management nemocnice byl vedením Karlovarského kraje svěřen společnosti Česká zdravotní, a. s., dosahuje nejméně 120 miliónů korun a částka není konečná.

Přes ujišťování vedení kraje, že nešlo a nejde o žádnou krizi ve zdravotnictví, jsou další výhledy nedobré. Prosakují informace o chystané kapitalizaci dluhu, rozuměj o chystané cílené privatizaci nemocnice.

Kdo tento stav způsobil je nabíledni.

Je to politické vedení Karlovarského kraje, které svým podivným rozhodnutím společnost Česká zdravotní a. s. vybralo, celé dva roky kontrolovalo a řídilo. Navíc jí ponechalo naprosto volné pole působnosti k hazardním hrám se zdravím občanů našeho kraje.

Posléze, když se situace stala neudržitelnou, byla společnost Česká zdravotní, a. s., krajským zastupitelstvem sice odvolána, nicméně jako vždy nikdo za nic nemůže, šlo o „jedinou chybu za 7 let“, nikdo se za své chybné rozhodnutí občanům kraje ani neomluvil. O politické odpovědnosti zodpovědných krajských zastupitelů ani nemluvě.

Vážení občané našeho kraje, vzhledem k výše uvedené morální hladině vedení našeho kraje jsme se rozhodli založit hnutí „Doktoři za uzdravení společnosti-SOOS“. Základním cílem hnutí je zabránit privatizaci Karlovarské krajské nemocnice a její další devastaci, další priority leží v oblasti školství, sociální oblasti, dopravy, kultury, práva, důraz klade hnutí na rodiny s dětmi. Hnutí je proevropsky orientováno.

Hnutí sdružuje lékaře, učitele, právníky, inženýry, podnikatele, hudebníky a jiné slušné lidi, kteří se domnívají, že čas nekompetentních rozhodnutí stávajících krajských politiků již vypršel a že nadešel čas slušných lidí, kteří se dosud mlčky drželi své profese .Tato doba však nyní končí, neboť jen mlčení a práce v tomto kraji zřejmě s politiky nepohnou, to bychom se načekali.

Za přípravný výbor hnutí „Doktoři za uzdravení společnosti-SOOS“
MUDr. Baloun Vít
MUDr. Podzemská Berenika
MUDr. Berger Filip
MUDr.Čapková Vladěna
Alena Lomogová-Švabčíková