Všechny tyto věci měly jednotné téma – zdraví a záchrana života. Škola touto akcí oslavila Světový den zdraví.

„Tuto akci pořádáme pravidelně. Letos byla určena pro studenty prvních a druhých ročníků. Třeťáci a čtvrťáci se jí už zúčastnili minulý rok. Na této akci jsme spolupracovali, také s karlovarskou zdravotní školou a zdravotním ústavem,“ informovala učitelka Jana Chyšková, která na škole podobné zajímavé akce organizuje.

„Studenti zde viděli například ukázky první pomoci, zastavení krvácení, resuscitaci či co znamená a jak vypadá stabilizovaná poloha. Také se dozvěděli informace o tom, jak má být vybavena lékárnička doma, v autě či motocyklu a podobně,“ dodala Chyšková.

Studenti poté také psali testy, ve kterých odpověděli na nejrůznější otázky – například jak ověřit životní funkce či co udělat s prošlými léky. „Podle mě je určitě zajímavé si ověřit, co všechno studenti vědí. Také jsme udělali soutěž o třídu, která bude ve vyplňování testů nejúspěšnější,“ dodala učitelka.

Součástí akce bylo také promítání filmů a prezentace fotografií například z autohavárií či ze zásahů záchranářů.

„Chtěli jsme naše spolužáky upozornit na to, aby si dávali pozor například na to, jak dobrý řidič je veze v automobilu, a aby poznali, že na silnicích bývá nebezpečno. Také jsme jim vysvětlovali, jak si počít v krizových situacích,“ uvedla studentka Lenka Vavrová ze třídy 2. C.