Kino Čas bylo po léta oblíbeným místem pro karlovarské příznivce filmů. Po nejrůznějších tahanicích a problémech však na deset měsíců zmizelo z kulturní scény lázní. Od 15. prosince loňského roku kino provozuje Radek Uhlíř, jehož společnost vystupuje pod obchodní značkou Filmák chce Času opět vrátit jeho dřívější popularitu a návštěvnost.

Máte vy a vaši kolegové zkušenosti s provozováním kina?
Já a moji zaměstnanci máme dostatek zkušeností pro profesionální zajištění objednaných služeb. Převzali jsme kino, které bylo uzavřené deset měsíců, a z toho musíme vycházet. Proto je naším společným zájem společně s odborem kultury karlovarského magistrátu vytvořit funkční provoz kina. Vezmeme–li v úvahu, že bývalí návštěvníci za deset měsíců vypustili kino ze své pozornosti, je naším hlavním cílem přivést návštěvníky zpět. To je závislé na programu kina a propagaci. Jak se dostat ke kvalitním a atraktivním filmům, je zase závislé na historii návštěvnosti kina. To znamená čím lepší výsledky, tím dříve kino dostane filmový titul od premiéry v České republice. To je u kina Čas druhý problém – není historie návštěvností. Tak je na mě a návštěvnících kina ji znova vytvořit.

Jaké je současné vstupné?
Vstupné v kině Čas je 100 korun pokud přijdete sami. Jenom pro srovnání – průměrné vstupné v multikinech je 144 korun. Tím multikino vydělá distributorovi více peněz a má přednost při nasazení před normálním jednosálovým kinem. V našem kině nabízíme také slevy. U rodinné slevy vyjde vstupenka na 80 korun. Dále je to sleva procentuální – v některých karlovarských periodicích vychází kupon na slevu ve výši 10 procent při předložení kuponu. Připravujeme také slevu pro seniory a pro studenty. Jejich distribuci zahájíme od dubna a budou na 25 procent slevy.

Jaké zajímavé filmy budete v dohledné době promítat?
V březnu bude od 13. do 19. v celorepublikové premiéře uváděn film ´10. 000 př. n. l.´. Další filmovou lahůdkou a premiérou je film Jumper v termínu od 20. do 26. března. Dále bude zajímavý snímek Horton, který natočili tvůrci filmu Doba ledová. Ten uvedeme od 8. do 9. května. Další filmy budou Kronika rodu Spiderwicků v termínu 3. až 9. dubna. Nejočekávanějším snímkembude Indiana Jones 4 v termínu 5. až 11. června.

Nabízíte něco zajímavého i pro školská zařízení?
V současné době jsme s nimi začali spolupráci a již se uskutečnila čtyři představení a na březen jsou připravena další dvě. Školám nabízíme dvě různé nabídky – první je výuková a druhá jsou snímky vhodné pro školní představení z české distribuční sítě. V březnu se také rozjiždí projekt pro školní družiny nazvaný ´Pojďte s námi do pohádky´. Tento projekt se bude konat dvakrát do měsíce a je cenově zvýhodněn – při zakoupení pohádkové karty stojí jedna vstupenka 20 korun, bez karty potom 30 korun. Podrobné informace týkající se těchto projekcí a speciálních akcí najdete na internetových stránkách www.kinocaskv.cz.

Jak to vypadá se současnou návštěvností kina Čas?
Za prosinec od počátku provozu, to znamená od patnáctého, 358 diváků. Leden potom 617 diváků a únor 1314. Věřím, že číslo za březen dosáhne 1700 až 2000 lidí.

Jaké jsou promítací časy kina Čas?
Promítací časy kina nenecháváme na stejnou hodinu, ale měníme je podle délky titulu, abychom mohli nabídnout co nejvíce projekcí a tím zefektivnit provoz kina.