V pátečním Karlovarském deníku byla otištěna informace o údajném „utajeném jednání úředníků“ v restauraci Starý mlýn v Březové. Vzhledem k tomu, že se v článcích objevilo mnoho nepravdivých informací, zkusme odlišit na jedné straně skutečnost a straně druhé „zaručené zprávy jakýchsi anonymních informátorů“.

Ve čtvrtek skutečně proběhl pracovní oběd, na nějž tajemník magistrátu pozval členy pracovní skupiny pro tvorbu statutu lázeňského místa. Ti se dlouhodobě nad rámec svých každodenních pracovních povinností věnovali přípravě tohoto dokumentu, který je pro naše město zásadní a jeho vytvoření je skutečně složité. Jedinou odměnou, kterou tato skupina odborníků za svou práci dostala, tak byl pracovní oběd, který byl zakončením závěrečného jednání o tomto dokumentu. Karlovarský deník již včera obdržel informaci o tom, že částka k úhradě za pracovní oběd nepřesáhla 2000 Kč.

Další informace o tom, že podobné jednání se zde uskutečnilo již pětkrát až desetkrát, je nepravdivá, neboť se jednalo o první pracovní oběd, na nějž tajemník pozval některé úředníky – členy pracovní skupiny.

Považovat jednání za tajné, protože o něm nevěděl jeden z náměstků karlovarské primátorky, který má navíc ve své gesci problematiku zcela jinou, je poněkud úsměvné. Jednání svolal tajemník, který zastává funkci personálního ředitele magistrátu. Dále zde byl přítomen náměstek primátorky Jan Balek, kterému věcně náleží problematika lázeňství a o pracovním obědě byla informována i primátorka města.

Za velmi smutné pak považuji skutečnost, že ti, kteří se věnují práci pro naše město i nad rámec svých běžných povinností, se dočkají skandalizace a pohoršených reakcí, nehledě na to, že ve 13 hodin již všichni seděli opět ve svých kancelářích.

Související článek: Úředníci rokovali v hospodě nad kachničkou a pivem