„Nově budovaná okružní křižovatka ulic Sokolovská – Dolní Kamenná byla dle původního projektu navržena k realizaci ke konci stavby s úplným vyloučením provozu. Řidiči totiž mohou využít novou čtyřproudovou komunikaci silnice I/6 a doprava z centra do Staré Role a Dvorů bude vedena tímto novým úsekem,“ uvedl Lukáš Pokorný, mluvčí radnice. Dodal, že přes snahu zhotovitele stavby maximálně zkrátit dobu uzavírky nelze vzhledem k hustému provozu, který v tomto úseku je, v odpovídající kvalitě dokončit obě okružní křižovatky.

„Z těchto důvodů bude křižovatka ulic Sokolovská - Dolní Kamenná (pod hasičskou zbrojnicí) pro veškerou dopravu uzavřena od 19. května do 6. června 2008.“ Omezení se netýká městské hromadné dopravy, pravidelné linkové autobusové dopravy a integrovaného záchranného systému.

„V závěru těchto prací budou na celý víkend, tedy od 7. do 8. června, uzavřeny obě nově postavené okružní křižovatky,“ dodal Pokorný. V této době budou provedeny finální práce na obou křižovatkách. Po dobu uzavírky zajistí Dopravní podnik Karlovy Vary náhradní autobusovou dopravu. Informace budou zveřejněny na dotčených stanovištích MHD. Objízdné dopravní trasy jsou svedeny na novou komunikaci silnice I/6.

„Zhotovitel se omlouvá za dopravní omezení, která jsou však nezbytná k dokončení posledních úseků stavby. Po dokončení stavby již bude umožněno dopravně se napojit na průtah silnice I/6 přímo z ulice Sokolovské,“ dodal Pokorný.