Krajské město zachraňují cizinci, především Rusové a Vietnamci, kteří zde mají trvalý pobyt. Bez nich by totiž klesl počet obyvatel města pod padesát tisíc lidí.

“Podle poslední statistiky ze 17. dubna 2008 je Karlovaráků celkem 49 565, cizinců s trvalým pobytem je 4086,“ uvedl Jiří Dietz, uvolněný zastupitel pro demografický rozvoj. Karlovy Vary se s úbytkem obyvatel potýkají už několik let. Městu se sice podařilo tento trend zmírnit, ovšem pokus o připojení okolních obcí mu zatím nevyšel. S tím nesouhlasí starostové.

A proč je pro Karlovy Vary tento statistický údaj tak důležitý? Protože jde o miliony z fondů Evropské unie. V tom, kolik města získají, totiž hraje důležitou roli právě padesátitisícová hranice.

„O dotace z Integrovaného plánu rozvoje měst mohou žádat města od dvaceti do padesáti tisíc obyvatel a nad padesát tisíc obyvatel,“ vysvětlil Vít Šumpela z Ministerstva pro místní rozvoj. A Karlovy Vary se počítají k těm, která mají nad padesát tisíc obyvatel. Tomu podřídily připravovaný Integrovaný plán rozvoje města. Ten by mělo schválit červnové zastupitelstvo.

„Součástí plánu budou projekty, na něž budeme žádat o dotace z evropské unie,“ uvedl Jakub Kaválek, mluvčí karlovarské radnice. A Karlovy Vary počítají s tím, že z EU získají pět set milionů korun.

„Výzva byla vyhlášena 1. dubna 2008 a města mohou žádat do 30. června do dvanácti hodin. Pokud měly Karlovy Vary padesát tisíc obyvatel k 1. lednu 2006, pak mohou prostřednictvím Regionálního operačního programu o dotaci požádat,“ uvedla Andrea Bocková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tento požadavek město plní.

Zatím.