„Kromě dalších opatření jsme na obou březích jezu namontovali záchranné kruhy na lanech. Ty jsou určeny pro náhodné svědky případné nehody. Kruhy mohou hodit tonoucím do vody a zachránit jim tak život,“ vysvětluje ředitel oblastního závodu Povodí Ohře Ladislav Novák.

Zloději však záchranné kruhy už několikrát ukradli.

„Je to sprosťárna. Tohle může udělat jen opravdový pitomec,“ rozčiluje se Ondřej Kučera z Karlových Varů, který je vodákem. Kromě kruhů vodaři zabezpečují jez několika výstražnými cedulemi, a to ve třech jazycích. Kromě textu je na tabulích všem srozumitelný piktogram: lebka se zkříženými hnáty, symbolizující smrtelné nebezpečí.

„Vodáci přesto tento jez podceňují. Chystáme napřesrok jeho velkou rekonstrukci. To by mělo výrazně pomoci zvýšit jeho bezpečnost,“ dodal Novák. Na jezu v nedávné minulosti zahynulo bezmála dvacet lidí.