Jako šéfredaktor Karlovarského deníku se musím také rezolutně ohradit, tentokráte proti tvrzení hejtmana. To, že Karlovarský kraj porušil zákon netvrdí totiž autor článku (Ivana Kalinová), ale Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy. A co se týká vstřícnosti a bezproblémovosti seznamovat krajské zastupitele s průběžnými výsledky hospodaření nemocnice, se má věc následovně. Na zmiňovaném jednání krajského zastupitelstva 20. září neprošel ani jeden z návrhů usnesení, který toto požadoval! Jestli se ledy pohnuly a vedení kraje bude nyní s průběžnými výsledky hospodaření krajské nemocnice seznamovat příslušné výbory, je to jen dobře.

Rovněž tvrzení, že je Krajská karlovarská nemocnice, a.s. standardní akciovou společností, není úplně košer, na což upozornil právě Kužílek: „Působnost valné hromady akciové společnosti vykonává jediný akcionář a tím je kraj. Ten k tomu svým vnitřním opatřením pověřil radu kraje. Jde tedy o výkon působnosti orgánu kraje, který zcela dopadá jak na zákon o svobodném přístupu k informacím, tak na zákon o krajích.“ Že nejde o standardní akciovou společnost je zřejmé i z toho, že čerpá veřejné prostředky z VZP, které by měly být pochopitelně pod veřejnou kontrolou.

Na závěr bych chtěl jenom dodat, že Karlovarský deník nikoho nekriminalizuje, ale je jeho povinností informovat veřejnost a vyžadovat informace po orgánech státní správy i samosprávy, ať už jsou někomu příjemné, či nikoliv.

Související články:

Hejtman Pavel: Kraj respektuje zákon
Žije kraj v právním vakuu?