Iniciátoři ojedinělého projektu s názvem „Záchranný kruh“ se mohou pochlubit prvním hmatatelným výsledkem své práce, kterým je internetový portál www.zachranny–kruh.cz. Na stránkách populární formou informují veřejnost o tom, jak se zachovat v případě krizových situací.

„Cítili jsme potřebu udělat něco na poli prevence,“ konstatovala Veronika Krajsová, prezidentka asociace Záchranný kruh. Ta vznikla v roce 2005. Od dubna loňského roku pak zainteresovaní lidé pracovali na podobě webové prezentace, která je na výše zmíněné adrese od 1. března k dispozici veřejnosti.

Asociace sdružuje všechny složky Integrovaného záchranného systému i další organizace.

„Vedle policistů, hasičů a zdravotnických záchranářů je to ještě horská služba, záchranná brigáda kynologů, vodní záchranná služba, Rescue team Slovakia a záchranná vodní stanice,“ konstatoval Lukáš Hutta, mluvčí asociace. Podle jeho slov je taková spolupráce záchranných složek v rámci republiky ojedinělá.

„Velký důraz klademe na práci s dětmi. V sekci určené pro školy jsou jasné a jednoduché návody pro pedagogy, jak danou problematiku vyučovat. Je natolik rozsáhlá, že musí prolínat do různých učebních předmětů. Kdysi na to stačila branná výchova. Do budoucna chystáme také aktivní formy výuky,“ dodala Krajsová.