Jak včera vysvětlila náměstkyně primátorky pro školství Jana Petříková (ČSSD), která se o víkendu vrátila z USA, jedná se pouze o ukončení provozu odloučeného pracoviště, a proto se školkou zastupitelstvo zabývat nebude.

„Nejedná se o rušení příspěvkové organizace. Zastupitelstvo přibližně v červnu pouze projedná dodatek ke zřizovací listině a výmazu odloučeného pracoviště z rejstříku,“ vysvětlila náměstkyně. Podle ní už radní s ukončením provozu souhlasili a jedna třída by se od září měla kompletně přestěhovat do mateřské školy v Krymské ulici. „Jednali jsme i s ředitelkou, pod niž MŠ v Krále Jiřího spadá. Bylo prý lepší ukončit provoz v tomto zařízení hned, a nečekat ještě rok, což byla jedna z variant. A to kvůli zvýšeným nákladům na zaměstnance,“ dodala.

Pro ukončení provozu městské mateřinky a vyhlášení výběrového řízení na soukromého nájemce školky se rozhodlo vedení města poté, co obdrželo zprávu z kontroly hygienické stanice. Její zaměstnankyně se však minulý týden ostře ohradily vůči tomu, že by měla skončit školka právě kvůli stanovisku hygieny.

Pracovnice hygienické stanice Vladimíra Souhradová dokonce uvedla, že jediným jejich požadavkem bylo, aby se počet dětí snížil na čtyřicet, což se už také stalo.

„Hygiena udělala výjimku, že do školky může docházet třicet dětí. Tato výjimka nemusí ale trvat věčně. Pokud by hygiena netrvala na přestavbě sociálního zařízení, proč to tedy do závěrečné zprávy uváděla?“ nechápala Petříková.

Kolem školky však panují také další pochybnosti. Zatímco vedení města tvrdí, že děti se mohou přesunout do mateřinky v Krymské ulici, samotná ředitelka mateřinek Zdeňka Tichá to v sobotním vydání Deníku popírá.

„Nevím, odkud tyto informace pramení. Já se dohodla s ředitelkou, která našla v Krymské ulici místo pro celou třídu,“ podotkla náměstkyně.

Další otázkou jsou investice do mateřinky. Ty město odmítá hradit kvůli tomu, že v objektu vlastní jenom nebytové prostory v přízemí. Pokud by nájemce zaplatil přestavbu, půjde o neoprávněné obohacení města a tuto investici bude chtít zpátky, jako se tomu stalo například v případu Lázní III, klubu Rotes Berlin, kina Čas či golfového hřiště na Olšových Vratech. Rodiče dětí tak oponují, že její pronájem vůbec nic neřeší.

„To záleží na samotné nájemní smlouvě. V té bude muset být zakotveno, že investice, které nájemce vloží do objektu, nebude později po městu vymáhat,“ uvedla Petříková.

O situaci v mateřince chtějí s náměstkem Tomášem Hybnerem (ČSSD) jednat samotní rodiče. Zatím jim však nebyla dána příležitost. Jak informovala včera jedna z nich, Veronika Ujčíková, setkání s náměstkem Hybnerem a ředitelkou mateřinky by se mělo konat již tento pátek.

Jana Kopecká, Ivana Kalinová

Zpráva hygieniků ke školce v ulici Krále Jiřího