Rozpočet města na letošní rok, ale i program na letošní oslavy u příležitosti 610. výročí založení města. To byly dva hlavní body, o kterých rokovali včera zastupitelé Bečova nad Teplou. Starostka města Olga Haláková připouští, že i bečovští zastupitelé museli zareagovat na změny ve světové finanční ekonomice. Bečov má však i jiné finanční problémy.

Jaké budou letošní předpokládané příjmy města?
Budou nižší než ty v předchozích letech. Drželi jsme se totiž doporučení, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, podle něhož by měly letos obce snížit rozpočet o sedm až deset procent. Tento krok se odvíjí od výše státního rozpočtu. Vloni se příjmy pohybovaly kolem deseti a půl milionu korun, přičemž dalších milion a půl jsme získali díky dotacím. Letos tedy příjmy nepřevýší částku deseti milionů korun. Musíme navíc dopředu vycházet i z toho, že nebudeme mít ani žádné jiné mimořádně vysoké prostředky.

Bečov nepočítá s žádnou podporou díky regionálním operačním programům, ze kterých Česká republika začíná v letošním roce čerpat? Připravilo město nějaké projekty, díky kterým by mohlo získat nějaké dotace?
Ve funkci starostky jsem dva roky. Projekty tu žádné nebyly. Přitom bychom potřebovali peníze na rekonstrukci náměstí. Proto jsme s touto akcí, revitalizací městské památkové zóny, museli začít zcela znovu.
Podstatné pro nás v tuto chvíli tak je, když dokončíme jen projektovou dokumentaci, která bude stát přibližně půl milionu korun.

Když jste nemohli požádat o peníze z regionálních programů, pokusí se město uspět jinde?
Budeme žádat ministerstvo kultury znovu o finanční příspěvek právě na regeneraci městské památkové zóny. V tomto případě můžeme příspěvek použít na objekty, které se na náměstí nacházejí. Jsou čtyři — radnice, sloup Panny Marie a dva ve vlastnictví církve – kostel a fara, kterou máme pronajatou do roku 2011.
Vloni jsme na tuto akci už dostali od ministerstva kultury šest set deset tisíc korun a za ně jsme tyto objekty částečně opravili.
Od Karlovarského kraje bychom měli získat dotaci na obnovu hrázděných domků. Ty jsou v soukromém vlastnictví a město tak v tomto případě dělá jejich vlastníkům jakýsi servis. Přitom oni sami by se mohli ucházet o získání finančního příspěvku, protože i tyto domy jsou součástí městské památkové rezervace.
O těchto možnostech se snažím lidi informovat, a to i díky tomu, že Bečov je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska České republiky a já jsem předsedající pro Karlovarský kraj až do podzimu příštího roku. Díky různým seminářům se tak dozvídám možnosti ohledně čerpání dotací a ty pak předávám lidem dál.

Má město nějaké další finanční zdroje? Má vůbec například nějaké nemovitosti, byty a podobně, které by mohlo nyní případně prodat?
To je kapitola sama o sobě. Město toho nyní už vlastní totiž velmi málo. Má pouze dvě budovy školy (základní a uměleckou), radnici, sokolovnu, a to je všechno.

Jak je to možné?
Bytový fond a další objekty byly rozprodány v minulých letech. Město se postupně zbavovalo bytů, domů, na řadu přišel i kemp. Bečov dokonce nevlastní ani žádné pozemky, které byly určeny k výstavbě. Ty, co máme, jsou nestavební.
Měli jsme sice lukrativní stavební pozemky v lokalitě Zlatý Vrch. Ty byly ale už před lety prodány pod cenou, fyzickým osobám, často spekulantům.
Situace je dnes taková, že tu stojí jen jeden dům. Finanční možnosti Bečova jsou tak velmi omezené. Naší jedinou nadějí je žádat o menší dotace, kde ovšem musíme počítat se spoluúčastí města.

Vraťme se zpět k opravě budovy radnice. Slyšeli jsme, že se při ní objevily nějaké nečekané problémy?
Ano, to je pravda. Rekonstrukce střechy nebude tak jednoduchá, jak jsem předpokládala. Mysleli jsme si, že problémy se zatékáním do podkroví vyřeší usazení druhé vrstvy šindelové střechy. Při vyklízení půdy jsme ale přišli na to, že trámy jsou chyceny dřevomorkou. Takto budeme muset opravit i trámy. Naštěstí se tento problém týká jen střechy. Už jsme si na to nechali zpracovat i znalecký posudek.

Jaké jsou vedle rekonstrukce objektů na náměstí ještě další velké akce, do kterých se chcete letos pustit?
Tak je to oprava mostku v Rybářské ulici, který je ve velmi špatném stavu. Pokusíme se na ni získat grant od Karlovarského kraje v rámci programu Obnovy venkova. V rámci této akce bychom zrekonstruovali celou komunikaci, ze které se vchází přímo do lesa.
Termín zahájení je duben letošního roku, přičemž hotovi bychom s opravou měli být ještě letos.
Práce, kterou by bylo potřeba odvést, je opravdu mnoho. Nejsou na ni ale lidé ani peníze.

Mohla byste to nějak upřesnit?
Už jen správa jednotky jako obce je rok od roku čím dál horší a peněz je stále méně. Dřív měla naše radnice deset zaměstnanců. Dnes jsou tu dvě plus uklízečka. Náplň konkrétně matrikářky se neustále stupňuje, peněz má ale pořád stejně. Proto bych osobně já velmi přivítala, kdybychom podle nové novely mohli využívat nezaměstnané registrované na úřadech práce.

Jak je to nyní se zaměstnaností v okolí Bečova?
Aktuální čísla neznám, ale situace zůstává v podstatě stejná. Nejsme na tom zase tak špatně. Řada lidí od nás do práce dojíždí, spousta naopak dojíždí k nám. Největšími zaměstnavateli Bečovska ovšem stále zůstává Lesní společnost a Elektro, kde pracuje přibližně sto padesát lidí.

Letos se Bečov chystá na oslavy u příležitosti 610. výročí založení města. V rámci této výjimečné příležitosti chce město vydat DVD. Co by mělo obsahovat?
Na DVD chceme použít záběry, které jsme zatím nepublikovali. Jde vlastně o jakési dokumenty a rozhovory s místními pamětníky a historiky. Materiálu na tomáme opravdu hodně, protože s tímto DVD jsme tak trochu dopředu počítali.
Vedle něho chceme v rámci výročí vydat také Sborník číslo 2. Uvažujeme však, že bychom znovu vydali i Sborník číslo 1, ve kterém jsou kompletní materiály o našem městě. I v tomto případě jsme požádali o dotaci Karlovarský kraj.