V květnu příštího roku by mohla začít rekonstrukce naučné stezky Božídarské rašeliniště. Město už má podle manažerky projektu Olgy Zámostné předběžně přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. To počítá s částkou 12 milionů.

„Nejsem si úplně jistá, že tato částka odpovídá realitě,“ posteskla si Zámostná. Boží Dar totiž původně žádal o 19 milionů korun. „Úředníci ovšem některé položky vyškrtali například mostky, které lokalitu spojují se silnicí. Ty už prý k naučné stezce nepatří,“ přiblížila některé ze změn manažerka projektu.

Rekonstrukce naučné stezky však podle jejích slov naráží i na další obtíže. Tou nejdůležitější je fakt, že se veškeré práce musejí provádět ručně. Po rašeliništi se totiž nesmí pohybovat těžká technika.

„To bude problém zejména při osazování pilot, které ponesou samotné dřevěné chodníky. Ty i piloty musejí být vyrobené z velice kvalitního dřeva. Za materiál tak utratíme většinu z přislíbené dotace. A lidská práce také není zadarmo,“ vysvětlila Zámostná.

Realizace projektu je naplánovaná do října roku 2010.

Proč se bude relativně jednoduchá stavba dělat více než rok? „Tady narážíme na výskyt chráněných druhů ptáků, zejména chřástala. Kvůli nim může firma, která vzejde z výběrového řízení, pracovat pouze tři měsíce v roce,“ odpověděla Zámostná.

Rekonstrukce se dotkne přibližně 1,8 kilometru dlouhého úseku naučné stezky. Nejdůležitější novinkou bude, že se celá lokalita otevře i pro handicapované návštěvníky Krušných hor.

„Projekt totiž počítá s bezbariérovým přístupem. Chodníky budou dost široké, aby se po nich mohli pohybovat i vozíčkáři,“ nastínila některé z chystaných novinek Zámostná.