Pokud lidé znají ve svém okolí člověka, který nezištně věnuje svůj čas a schopnosti veřejně prospěšné činnosti, mohou ho navrhnout na cenu Křesadlo. Jde o cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Křesadlo symbolizuje vykřesané jiskry dobra a lidství, které svou činností šíří dobrovolníci.

V Karlovarském kraji je organizátorem 3. ročníku udělování cen Křesadlo Dobrovolnické centrum Vlaštovka, středisko Mateřského centra Karlovy Vary, Záštitu nad akcí převzali hejtman Karlovarského kraje a primátor města Karlovy Vary.

„Prozatím jsme do 3. ročníku udělování cen Křesadlo obdrželi 14 nominací. Nominováni byli dobrovolníci, kteří se věnují například péči o seniory, handicapované občany, provádějí canisterapii nebo hippoterapii. Mezi navrženými jsou i lidé, kteří dobrovolně vedou dětské zájmové kroužky či sportovní oddíly, věnují se ekologickým aktivitám a ekologické výchově,“ uvedla podrobnosti koordinátorka Lenka Dolečková.

Již potřetí byl nominován dobrovolník, který se věnuje záchraně kostela sv. Anny v Sedleci, jednoho z nejstarších duchovních center v západních Čechách. „Tento muž, přestože je upoután na invalidní vozík, věnuje veškerý svůj čas organizování koncertů, získávání finančních prostředků, organizaci veřejných sbírek, žádostem o granty atd. na záchranu tohoto kostela,“ cituje z nominace Dolečková.

Všechny zaslané nominace budou předány porotě složené ze zástupců veřejné správy, neziskových organizací a sponzorů. Koncem února porota vybere 6 dobrovolníků, kteří si cenu Křesadlo 2008 odnesou v pátek 13. března z hradu Loket.