„Dvacetihodinový kurz první pomoci navštívilo 12 účastníků. Jeho součástí nebyla jen teorie, ale také praktická část. Po celou dobu nám přálo slunečné počasí, proto se účastníci vzdělávali hlavně venku,“ potvrdila Věra Sládková, oblastní ředitelka Českého Červeného kříže.

Podle ní mají takové akce rozhodně své opodstatnění. „Díky školení získali mladí lidé, kteří se sami rozhodli vzdělávat se v těchto důležitých věcech, praktické zkušenosti především v nácviku obvazové techniky, resuscitaci, transportu raněných apod. Po složení písemných a praktických zkoušek účastníci získali průkazy o jejich absolvování. Myslím, že je dobře podobné kurzy dělat, protože lidé nikdy nevědí, kdy se dostanou do krizové situace, a tehdy se jim tyto rady a praktické zkušenosti mohou velmi dobře hodit,“ dodala ředitelka Sládková.

Karlovarský Červený kříž také letos pořádá krajské studijní středisko, které se koná ve dnech 6. – 13. července 2008 v hotelu KUKAČKA v Tisové u Nejdku.

„Cílem studijního střediska je prohloubit a rozšířit teoretické a praktické znalosti v poskytování první pomoci na základě znalosti základů anatomie a fyziologie člověka. Účastníci také obdrží základní informace o historii a činnosti ČK, ČČK a Mládeže ČČK. Navíc budou seznámeni se základy rétoriky, problematikou Humanitárních jednotek ČČK a Mezinárodního humanitárního práva,“ vysvětlila oblastní ředitelka.

Tento vzdělávací kurz bude trvat 8 dní a účastníci budou na konci skládat testy ze znalostí. Bližší informace o této akci se lidé mohou dozvědět na karlovarském Oblastním středisku Červeného kříže v Kollárově ulici.