Lidé totiž měli poslední šanci oficiálně sdělit úředníkům, že výrobnu asfaltu ve vsi nechtějí. V místní restauraci se jich sešlo zhruba třicet, zasedli ke stolům a s velkým neklidem čekali, jak se bude jednání, svolané krajským úřadem, vyvíjet. Věděli totiž dobře, že se „hraje o všechno“. Pokud by zůstali doma a neprojevili svůj názor, už by jinou šanci na ovlivnění výstavby nedostali. Takhle si mohou být jisti, že jejich výtky vezmou úředníci v potaz při posuzování záměru ve vztahu k životnímu prostředí (takzvaná velká EIA).

Zápach a kravál

„Navyšovat tady další znečištění ovzduší je podle mého názoru hloupost. Když jste u nás původně chtěli dělat nějakou tu vodohospodářskou činnost, tak si myslím, že nikdo proti nebyl. Obalovnu tady ale zásadně nechceme. Já jsem přesvědčený, že tu bude akorát zápach, hlučnost a kravál,“ zvolal rozzlobeně Jiří Hrabě ze Staré Chodovské. Svůj proslov směřoval k přítomnému Miroslavu Vrábíkovi, projektovému manažerovi Vodohospodářských staveb, které pozemky ve vsi zakoupily do spoluvlastnictví s firmou Herkul. „Hergot, chlapi, proč se zrušila obalovna v nedaleké Mírové? No protože to smrdělo. A vy to postavíte hned vedle naší vesnice,“ pokračoval Hrabě.

O slovo se přihlásil i další z občanů Petr Prokeš. „Už jednou bylo řečeno, že je zde zhoršené životní prostředí. Tak proč to ještě více komplikovat? Osobně si myslím, že další potíže tady nikdo z nás nechce,“ prohlásil.

S další argumentací vystoupil předseda osadního výboru Staré Chodovské a člen Rady města Chodova Jan Smolka. „Jestli si vzpomínáte, když jste tady seděli vy a ředitelé firem, tak jeden z nich řekl — pokud bychom v regionu neměli podporu, tak my tam nikdy stavět nebudeme. Proč tady chcete stavět? To neumíte držet slovo?“ zeptal se Smolka. „Vám jako firmám, které tady chtějí vybudovat obalovnu, prostě nevěřím a věřit nebudu. Když jste poprvé chodovskou radu informovali o svých záměrech, mluvili jste tenkrát o nové, moderní technologii, to prý bude něco, bomba. Zanedlouho jste zase říkali, že to bude úplně stejná technologie jako v Dolním Rychnově. Přitom tam nic nového nepoužívají,“ doplnil.

Současně přečetl úryvek z odborného posudku k chystanému projektu. „Zásadní vliv realizace záměru bude nesporně na kvalitu ovzduší v lokalitě. Vy si myslíte, že my jako občané Staré Chodovské, Vintířova a okraje Chodova jsme nadšeni? To víte, že ne,“ konstatoval.

Moderní bomba

„Na kritiku okamžitě Vrábík reagoval. „Určitě jsme neříkali, že to bude nějaká světová bomba. My jsme uvedli, že technologie, která bude součástí areálu, bude na špičkové úrovni. Co se týče Dolního Rychnova, tak o tom z naší strany nikdo nehovořil, my s ním ani nemáme nic společného. Naše obalovna s nejnovější technologií běží od začátku roku 2007 u Plzně v Koterově,“ zdůraznil Vrábík.

„Že se tenkrát mluvilo o Dolním Rychnově, si vzpomínám. Možná jsem to říkal sám, protože jsem poukazoval na to, že se jedná o obdobnou technologii s tím podstatným rozdílem, že u nové obalovny bude palivem pro sušící buben zemní plyn, kdežto v Dolním Rychnově se převážně používá hnědouhelný prach,“ poznamenal zpracovatel dokumentace Josef Tomášek.

Ten také v úvodu přednesl své hodnocení. Podle něj výsledek hlukové studie ukazuje na hodnoty hluboko pod platnými hygienickými podmínkami.

„Co se týče ovzduší, tak se potvrdilo, že pachové látky jsou znatelné pouze v areálu obalovny a nikde mimo něj. Z vlastní zkušenosti také vím, že žádné problémy nejsou ani jinde v republice. Ještě tak v devadesátých letech byly stížnosti dost časté, dnes už je však situace jiná, jelikož se pohybujeme v moderních technologiích. Určitě to nebude taková obalovna, jakou jste znali třeba v Mírové,“ uvedl Tomášek.

„Vliv na zdraví obyvatel neprokázalo ani hodnocení zdravotních rizik. Z našeho hlediska vyšel celý záměr jako akceptovatelný, přičemž jsme navrhli řadu podmínek,“ doplnil.

Zvýší se prašnost?

Poměrně rozdílný pohled na věc měl v nejrůznějších bodech zpracovatel posudku Jiří Grúz. Ten detailně prošel jednotlivé části svého hodnocení, které se zaměřilo na poměřování hluku, kvality ovzduší, vlivu na povrchové vody a ochranu přírody.

„Lokalita Chodova je vyhlášená jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to z důvodu prašnosti. Denní limit pro nejmenší prach je 50 mikrogramů na kubík. Přitom limity, jež jsou v této oblasti měřené už řadu let, jsou běžně překračovány třikrát. Přírůstek znečištění by tady navíc pocházel jak z obalovny, tak dopravy a zcela jistě by překročil dané hodnoty. Z toho důvodu jsme také navrhli podmínku, jestli by se nedaly tyto emise nějakým způsobem snížit,“ sdělil Grúz.

„Od posudkáře padlo, že se Stará Chodovská nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Znovu upozorňuji, že toto hodnocení je jakýmsi strašákem. Mělo by se to posuzovat spíše podle posledních pěti let a nikoli za daný rok. Já vás mohu ujistit, že Stará Chodovská tam není,“ podotkl Tomášek.

Připomínky, které na jednání zazněly, budou zohledněné v závěrečném stanovisku. V závěru rokování to veřejnosti slíbila Andrea Krýzlová z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.

„Do deseti dnů napíšeme protokol z veřejného projednání, který zveřejníme. Naše konečné stanovisko pak bude muset vzít v úvahu stavební úřad,“ konstatovala Krýzlová.