Problémy proměnit v šance. Takové je motto přeshraničního projektu ReSource, jehož cílem je spojit regiony zasažené těžbou uhlí a prosadit jejich trvalou obnovu. Ze strany České republiky se zapojil mikroregion Sokolov – východ, který chce především využít zkušeností měst, kde již důlní činnost skončila.

„Po ukončení těžby zažijí lidé ve městech a regionech dramatické strukturální změny. Existují současně problémy s umělými a nestabilními územími výsypek, nevyužitými průmyslovými a dopravními zařízeními a negativní imagí. S tím vším zůstanou tyto regiony nakonec často samy. Jde o to, aby byly problémy považovány za šance, potom staré zátěže těžby mohou být také zdroji. Teplé důlní vody budou zdrojem pro geotermální energii, výsypky budou obdělanými plochami pro znovu narůstající suroviny, těžební věže budou kulturními centry – tedy z problémů k šancím,“ uvedla v tiskové zprávě finanční manažerka projektu mikroregionu Sokolov – východ Marie Marečková.

Na Sokolovsku se problém týká například Chodova. Ten se také 4. června stane dějištěm regionálního zahajovacího workshopu ReSource.

„Za poměrně důležité považujeme, že je tato oblast pojímána celokrajsky. Z toho také samozřejmě nelze vyjmout Sokolovskou uhelnou, která má připravené své rekultivační plány. Proto je nutné, aby regionální projekty byly natolik synchronizovány, aby se nestalo, že jedna z institucí bude něco připravovat a přitom se nebude ohlížet na ty ostatní,“ řekl k tématu chodovský radní Josef Kertész.

„Dolová činnost zdejší krajinu poznamenala poměrně dost. Je proto nutné, aby se včas a moudře rekultivovalo,“ doplnil Kertész.

„Nám se tento projekt líbí a chceme na něm usilovně pracovat,“ poznamenal starosta Chodova Josef Hora.

Projekt ReSource již získal podporu Evropské unie, která na něj ze svého dotačního programu na územní spolupráci zemí střední Evropy uvolnila 3,21 milionu eur, což je asi 87 milionů korun. Pro Sokolov – východ je vyčleněno 380 tisíc eur (10,2 milionu korun).