V pátek 14. května se slavnostně zahájila výstavba úseku mezi Lubencem a Bošovem. Tento úsek bude dlouhý přes 4 kilometry. Předpokládané uvedení stavby do provozu je v dubnu 2013, ale podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic je možné, že bude stavba dokončena o něco dříve.

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje další pokračování stavby vítá. „Určitě je velmi dobře, že se podařilo ve stavbě pokračovat. Uvědomujeme si totiž, že je pro spojení Prahy s naším krajem i tím Karlovarským velmi důležitá. Doufejme, že práce půjdou dobře a vše vyjde podle časového harmonogramu,“ nastínila hejtmanka.

Úsek Lubenec – Bošov bude čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace se středním dělícím pásem a návrhovou rychlostí 100 kilometrů za hodinu. Současně s hlavní trasou vybudováno i několik přeložek komunikací druhé a třetí třídy, místních komunikací a polních cest.

Slavnostního zahájení stavby se kromě zástupců Ředitelství silnic a dálnic a stavební firmy Eurovia CS zúčastnil také hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. „Přestože se tento úsek stavby nerealizuje přímo v našem kraji, tak je to pro nás dobré znamení, že projekt běží dál. Uvědomujeme si, jak je pro nás R6 důležitou záležitostí, od které si slibujeme lepší přístup do našeho kraje, což je velmi důležité,“ konstatoval hejtman Novotný.

Rychlostní silnice R6 však nepřinese pouze zkvalitnění dopravy, ale zároveň výrazně uleví také obcím, přes které nyní plyne veškerá doprava. Silnice odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se podle zástupců ŘSD podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů a dojde k poklesu hlukové zátěže.

„Doufám, že se najdou finance i na pokračování tohoto projektu a motoristé se dočkají své vysněné silnice,“ popřál stavbě hejtman Novotný.