Aby se odběr krve navýšil, koná se letos druhý ročník akce „Staň se dárcem právě ty!“. Do projektu se zapojilo čtyřicet pět nemocnic po celé České republice.

Pro nové dárce je jako odměna připraveno 50 tisíc plechovek nealkoholického piva a informační materiály o dárcovství krve a pitném režimu. V Karlovarském kraji v současné době chybí 4 430 bezpříspěvkových dárců.

„Přesto, že i díky akci Staň se dárcem právě ty! vzrostl celkový počet dárců v loňském roce o 11,5 tisíce, situace je stále dlouhodobě velice vážná,“ podotýká Vít Řeháček, předseda Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti JEP.

Nejvíce jsou postiženy nemocnice s pacienty, kteří pro svou složitou léčbu potřebují velké množství krve. Získávání nových dárců je znesnadněno jak neinformovaností, tak rozvojem komerčních plazmaferetických center, která odběr proplácí. Další překážkou je zvyšující se věk dárců. Akce s plechovkami nealkoholického piva má tak nalákat hlavně mladé lidi, kteří jsou pro odběr ideální kategorií.

(mrl)