„Je to absolutní nesmysl. S politikou nemám vůbec důvod spojovat medicínu. Moc se teď naopak bojím, že na politikaření a boj o moc budou stále častěji doplácet pacienti.“

Tato slova důrazně pronesla ředitelka sokolovské nemocnice Věra Procházková poté, co ji řada lékařů nařkla z nedostatku kolegiality a loajality. Procházková totiž ´předběhla´ závěry odborné vyšetřovací komise lékařského konsilia a po smrti pacienta podala na policii trestní oznámení na neznámého pachatele. Pacientem byl starý muž, (88 let) trpící demencí a s vážnými vleklými zdravotními potížemi, nepohyblivý. Ležel v sokolovské nemocnici a kvůli implantaci kardiostimulátoru byl převezen na specializované pracoviště do nemocnice v Karlových Varech. Po výkonu, který byl v jeho stavu riskantním, a lékaři to věděli, byl nemocnému přesto zaveden kardiostimulátor. Poté byl odvezen na lůžko interního oddělení.

„Po podobném výkonu má být jakýkoli pacient nepřetržitě monitorován. Komplikace se v takových případech předpokládají v podstatě automaticky. Nebudu se vyjadřovat k tomu, jak a co kdo na interně v pooperačním stavu pacienta udělal či naopak neudělal. Vzhledem k tomu, jak dlouho jsem čekala na zahájení činnosti odborné komise, která by kauzu vyšetřila, jsem však už oznámení na policii jednoduše podat musela. Je to moje zákonná povinnost,“ dodává ředitelka Věra Procházková.

Primář interny Jaroslav Žák říká: „ Nejsem si jist, zda to skutečně nebyl účelový krok. Paní doktorka dobře ví, že je zcela standardní nejdříve počkat na výsledky interního šetření: na oddělení, v rámci odborné komise profesora Dvořáka a další procedurální kroky. V červenci byla činnost komise uvedena do ´pohybu´, byly však dovolené, všechno se tím zdrželo, to je pochopitelné. Při řešení tak fatálního případu se musejí sejít všichni zúčastnění zdravotníci, takže to technicky během léta nebylo jednoduché, jako jindy. Podání trestního oznámení je až posledním krokem, kdy je skutečně oddůvodněné podezření, že nebylo postupováno lege artis. V tomto případě podle mého názoru bylo. To je však už věcí policejního vyšetřování. A až k tomu dojít nemuselo,“ dodal primář Žák.