O více než 700 milionů korun z Regionálního operačního programu Severozápad žádají v rámci nedávno ukončené výzvy střední a malá města z Karlovarského kraje. Do oblasti podpory revitalizace a regenerace středních a malých měst podala celkem 15 projektů.

„K rozdělení je v rámci této výzvy pro Ústecký a Karlovarský kraj připraveno přibližně 242 milionů korun. Převis žádostí je značný, a podpořeny budou jen nejlépe hodnocené projekty,“ řekl ředitel úřadu Regionální rady Petr Vráblík.

Projekty mezi sebou budou o dotace v rámci hodnocení v podstatě soutěžit, což odpovídá principu, na kterém je rozdělování evropských dotací postaveno.

„Jde o to, aby podporu z evropských fondů získaly ty nejkvalitnější záměry s co možná největším přínosem pro region,“ připomněl Petr Vráblík.

Evropské dotace by chtěly prostřednictvím Regionálního operačního programu získat například Mariánské Lázně, které předložily projekt rekonstrukce parků v centrální části města.

Tři projekty podalo do ROP Severozápad město Aš, s využitím dotací by chtělo realizovat projekt „Sportovní centrum Tyršův dům II.etapa“, vybudovat Dům česko-německého přátelství a revitalizovat centrum města.

Ostrov žádá o dotace na opravu kulturního domu, nemovité kulturní památky. „Rekonstrukci jsme spočítali na 65 milionů korun,“ uvedl starosta Jan Bureš.

Projekt předložily do regionálního operačního programu i Františkovy Lázně, které by rády získaly dotaci pro vybudování multifunkčního hřiště pro dospívající mládež.

Které projekty získají dotaci z ROP Severozápad, záleží na tom, jak úspěšně projdou procesem kontroly a hodnocení.

„V první fázi budou pracovníci Úřadu Regionální rady posuzovat, zda projekty splňují stanovená kritéria přijatelnosti, tedy zda jejich zaměření odpovídá cílům Regionálního operačního programu Severozápad. Budou také kontrolovat, zda žádosti o dotace obsahují požadované formální náležitosti. Následně se bude konat hodnocení, v rámci kterého budou projekty obodovány nezávislými experty a hodnotiteli.

Množství bodů, které obdrží, pak bude určující pro to, zda získají podporu z ROP Severozápad. Proces hodnocení projektů podaných v rámci 4. výzvy by měl být ukončen přibližně v květnu 2009,“ uvedl Vráblík.

V loňském roce získalo z Regionálního operačního programu Severozápad v rámci oblasti podpory revitalizace a regenerace středních a malých měst dotaci pět projektů z Karlovarského kraje. „Celkem byly tyto projekty podpořeny částkou přesahující 410 milionů korun,“ dodal mluvčí Vojtěch Krump.