Úkolem komise v čele s ředitelkou Krajské hygienické stanice MUDr. Jitkou Landovou (členy komise jsou dále zástupci KKN a dalších zdravotnických zařízení v kraji, zástupci HZS Karlovarského kraje, ÚZZS, vedoucí odborů krizového řízení a zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, přítomni byli i zástupci Krajské veterinární správy, Armády ČR a další) bylo prověřit pandemický plán Karlovarského kraje a vzájemně se informovat o situaci v souvislosti s šířením mexické (též prasečí) chřipky.

„Zatím máme hlášeny tři případy obyvatel z Karlovarského kraje s podezřením na tento typ chřipky, jedná se o osoby, které pobývaly v Mexiku, u žádného z nich nebyla nákaza dosud potvrzena,“ uvedla ředitelka KHS.

Podle informací krajské epidemioložky Jindřišky Benešové kontaktovala Krajská hygienická stanice lékaře a zdravotnická zařízení a doporučila jim, jak mají postupovat v případě, že by se u některého z lidí objevilo podezření na nákazu mexickou chřipkou. Členové komise budou dále vývoj šíření nákazy ve světě, Evropě i přímo u nás sledovat a průběžně budou také informováni hlavním hygienikem ČR Michaelem Vítem o aktuálním stavu.

Údaje o situaci týkající se šíření mexické chřipky naleznou lidé na stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a Světové zdravotnické organizace (www.who.int).

Podle posledních informací Ministerstva zdravotnictví je v současnosti na celém světě hlášeno podezření na tento typ chřipky u 3080 případů, v Evropě u 146 lidí.