V průběhu zhruba hodinové návštěvy si hejtman prohlédl krejčovskou dílnu, kde pracují místní romské ženy a keramickou dílnu ve zrekonstruované maringotce. Zúčastnil se také programu Školičky pro děti od 2 do 6 let.

Hejtman se zajímal nejen o aktivity sdružení Český západ, ale také o proměnu panelového domu a veřejných prostranství v obci, ke kterým výrazně pomohli tamní obyvatelé. „Ocenil, že se na opravách domu aktivně podíleli jeho samotní nájemníci. Každá z domácností odpracovala v posledních letech 100 hodin na odstranění jeho havarijního stavu. Od konce loňského roku se dům může pyšnit i nově natřenou fasádou,“ popsala změny Jana Kosová, výkonná ředitelka Českého západu a osobnost Karlovarského kraje za rok 2009.

Občanské sdružení Český západ působí v romských lokalitách v Dobré Vodě u Toužimi a okolí na Karlovarsku. Zde nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, zajišťuje individuální doučování dětí, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé a zapojuje občany do veřejného života.