V rámci této akce bude slavnostně otevřena štola č. 1 u bývalého dolu Svornost. Štola č. 1 byla ražena v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly. Ražba byla zahájena roku 1952, čelby štoly ve vzdálenosti 230 m od portálu bylo dosaženo dne 1. 9. 1952.

V polovině 90. let zpřístupnila skupina nadšenců pro hornickou historii ústí štoly č. 1. Byl založen Hornický spolek Barbora. Cílem spolku bylo zřídit na štole č. 1 hornický skanzen.

Potřebný objem finančních prostředků si vyžádal v roce 2005 změnu financování, a proto správu areálu a štoly převzal Krajský úřad Karlovarského kraje, který je zřizovatelem krajského muzea. Rada města Jáchymov odsouhlasila pronájem pozemků Krajskému muzeu, na dobu určitou do roku 2055.

V létě 2006 začaly stavební práce. V první etapě bylo provedeno odvodnění nad štolou, oprava vstupního portálu, instalace větrání a elektro rozvodů. V první etapě bylo proinvestováno přes 1 milion korun. V roce 2007 se realizovala druhá část prací. Ta zahrnovala demontáž kolejí, odvodnění a úpravu a nainstalování jednotlivých druhů výztuží. Ve druhé etapě bylo proinvestováno 2 miliony 700 tisíc korun. V roce 2008 probíhá třetí etapa – instalace nové kolejové dráhy a bylo proinvestováno 1 milion 350 tisíc korun.

Provoz skanzenu bude v prvních týdnech upraven podle zájmu návštěvníků a v průběhu hlavní sezony 1. června – 30. září 2008 bude provoz ve dnech středa, sobota a neděle: 10, 11, 13 a 14 hod.

Program otevření štoly č.1 dne 24. května 2008

09.30: Mše svatá v kostele sv. Jáchyma v Jáchymově.
10.45 - 11.15: Pietní setkání na náměstí Republiky v Jáchymově u památníku BRÁNA KE SVOBODĚ.
cca 12 hodin (po skončení pietního setkání): Slavnostní posvěcení a otevření štoly č. 1 pro veřejnost.