Obec Jenišov leží v těsném sousedství Karlových Varů, při silnici I/6 E 48 a 49.

Původně nevelká návesnice se prvně připomíná kolem roku 1390. Svou historií byla svázána především s nedalekým Loktem. Až do konfiskace loketského městského panství, pro účast loketských na českém stavovském povstání v roce 1623, byl Jenišov jeho součástí. Pod panství loketské spadala ves opět do roku 1847. Po územně správních reformách se roku 1850 stala samosprávnou obcí.

První povolení pro těžbu uhlí v katastru obce bylo vydáno roku 1806. V první polovině 19.století nastal velký rozmach důlní činnosti. První známé štoly a důlní díla pocházejí právě z této doby. Hlavní rozkvět důlní činnosti se ve zdejší oblasti odehrál na konci 19. a na začátku 20. století, kdy bylo v katastru obce postupně otevřeno 19 důlních děl. Ve 30. letech minulého století byly doly pomalu uzavírány a rozvoj obce stagnoval.

Převážnou část obyvatelstva tvořili občané německé národnosti, odtud německý název obce Janessen. Po odsunu původních obyvatel do Německa byla postupně obec dosídlována občany z vnitrozemí. V poválečném období nastal rozvoj zemědělské výroby. Na území obce se nacházejí ložiska kaolinu a cihlářských surovin, s jejich využitím se počítá do budoucna.

V obci je zajímavá také kaplička Svaté Anny a je zde i několik památných stromů — jedná se o tři duby — Majvalův, U Vorlů a Jenišovský. V Jenišově fungoval také důl, který byl otevřen v roce 1896 — dolové pole 71 dolových měr na katastrech obcí Hory, Jenišov a Tašovice. Hornická činnost v oblasti Jenišova však už skončila.