K památníkům, které jsou před veřejností „utajeny“ tak důkladně, že o nich moc nevědí ani lidé žijící v jejich bezprostřední blízkosti, patří i pomníček připomínající masakr deseti německých civilistů nedaleko Krásné Lípy u Šindelové na Sokolovsku. Není na mapě, nevede k němu turistická cesta a nevede k němu vlastně vůbec žádná cesta. Leží v řídkém lesíku jižně od Krásné Lípy, pár desítek metrů nad chráněnou přírodní památkou „Kamenný hřib“.

Poutníka, který sem zabloudí nepřipravený (a takových je většina), překvapí asi nejvíc, kdy k hromadné vraždě došlo. Pod německým nápisem Den Toten zur Ehr (Na počest mrtvých) je vytesáno deset jmen a datum 6. června 1945.

Kdo byli ti mrtví a proč vlastně museli zemřít měsíc po skončení války?

Důvodem, či spíše záminkou pro krásnolipský masakr byl útěk skupiny německých důstojníků ze sběrného tábora v Nejdku. Vzhledem k tomu, že jeden z uprchlíků měl v Krásné Lípě rodinu, předpokládalo se, že budou hledat útočiště právě tady. A přestože při důkladných domovních prohlídkách v Krásné Lípě ani v nedalekých Milířích nebyli nalezeni žádní uprchlíci a dokonce ani žádné stopy po nich, rozhodlo komando „Revolučních gard“ o trestu, který by nebyl omluvitelný ani v době války. V úterý 5. června bylo zatčeno deset nejváženějších mužů včetně starostů obou obcí, kteří byli druhý den ráno po celonočním trápení a poté, co byli přinuceni sami si vykopat hrob, do jednoho postříleni.

Místo hanebného činu, za který, pokud vím, nebyl nikdy nikdo potrestán, pak desítky let zarůstalo lesem a nebýt pádu komunistického režimu v Československu v roce 1989, asi by o něm dneska už nikdo nevěděl.

Až v roce 1990 požádala dcera jednoho z popravených Theresia Seidlová české úřady o povolení postavit na místě hromadné vraždy památník. Poté, co toto povolení konečně získala, byl pomníček v roce 1992 slavnostně odhalen.