Každého čtvrt roku bude management Karlovarské krajské nemocnice předkládat zřizovateli, tedy Karlovarskému kraji, výsledky hospodaření. To musí být podle požadavků vedení kraje vyrovnané. Tak zní jeden z pěti požadavků hejtmana Josefa Novotného do doby, než spatří světlo světa nová koncepce Karlovarské krajské nemocnice.

Opatření, která přijali krajští radní, mají ovšem také zaručit, že zůstane zachován stávající rozsah poskytované péče ve všech třech nemocnicích.

„Předchozí management nemocnice nekoncepčně rušil oddělení v nemocnicích,“ konstatovala Berenika Podzemská, krajská radní pro zdravotnictví. K požadavku vyrovnaného rozpočtu potom řekla: „Karlovarská nemocnice dokázala pracovat jako jedna ze čtyř nemocnic v republice s vyrovnaným rozpočtem. Ublížila jí fúze se zbylými dvěma krajskými nemocnicemi a právě přístup České zdravotní, která se nechovala jako správný hospodář. Akciová společnost musí vygenerovat zisk, který je zapotřebí pro provoz nemocnic. To je úkol nového vedení společnosti. Investiční peníze je jiná otázka.“

Rada kraje udělala rovněž tečku za spekulacemi o zrušení karlovarské kardiologie. „Zůstane zachována. Byl to můj osobní požadavek, který vzešel z jednání s primářem Michalem Paďourem,“ ubezpečil hejtman Novotný.

Radní rovněž chtějí řešit nelichotivou personální situaci ve všech nemocnicích. „Vypisujeme výběrové řízení na personálního ředitele. Nevylučujeme rovněž možnost, že budeme spolupracovat s personální agenturou, která by měla zajistit kvalifikovaný personál,“ upřesnila Podzemská.

Dalším mechanismem, který by mohl zlepšit personální situaci v nemocnicích, jsou takzvané mikroškolky. První by měla vzniknout v Sokolově, další pak v Karlových Varech.

„Zdravotním sestrám s dítětem by tyto školky měly umožnit co možná nejčasnější návrat z mateřské dovolené, byť na zkrácený pracovní úvazek. S primátorem Karlových Varů rovněž jednáme o možnosti zřízení ubytovny pro střední zdravotnický peronál,“ doplnila krajská radní pro zdravotnictví.

Koncepce dalšího fungování Karlovarské krajské nemocnice by měla být hotová do dubna letošního roku. „Její znění budeme nejdříve konzultovat s odborníky, později dáme slovo i laické veřejnosti,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje Novotný.