„Podzimní krize v Karlovarské krajské nemocnici nás vyburcovala k aktivitě. Karlovarský kraj je nemocný a my chceme být lékaři společnosti,“ zdůvodnili mimo jiné karlovarští lékaři své rozhodnutí zapojit se do letošních krajských voleb.

Kvůli tomu založili hnutí Doktoři za uzdravení společnosti. A to se vším všudy. S volební kampaní, logem a webovými stránkami. Na těch je vyobrazen hejtman Josef Pavel jako typická matrjoška a náměstek pro krajské zdravotnictví Jiří Mutinský jako lékař s injekční jehlou v ruce a symbolem ODS na čele. Vedle nich je nápis „Kam zmizelo 121 milionů?“, což je současný dluh karlovarské nemocnice.

„Dosud jsme věřili, že naší občanskou povinností je vykonávat co nejlépe svou práci. Když jsme tvrdili, že chceme mít od politiky pokoj, mínili jsme tím, řečeno Čapkovými slovy, že chceme, aby byla v pořádku, aby nás neotravovala, aby nás neponižovala. Nuže, zklamali jsme se,“ zdůvodnil tento krok lékař Jaroslav Žák, primář karlovarské interny.

Podle slov Filipa Bergera přiměla doktory k průlomovému rozhodnutí neschopnost představitelů kraje řídit svěřené resorty.

„Nemuselo k tomu dojít. Rozhodnutí kraje jsou ale bezkoncepční, nemocnice krvácí a personál odchází. Někdo to musí řešit. Nikdy jsme neměli politické ambice. Jsme lékaři a patříme do ordinací. Nemůžeme ale problémy přehlížet. Jsme adresáty nářků společnosti. Několikatisícový dav nám v zimě aplaudoval a žádal změnu. To je ten motor, proč to děláme,“ uvedl Filip Berger.

Vizí by mělo být i vybudování centrální nemocnice vprostřed kraje a ve městech ponechat ambulantní lékařskou péči.

„Z Karlovarského kraje odcházejí vzdělaní lidé, má nejnižší mzdy, produktivitu, nejvyšší rozvodovost,“ přidal se i pedagog a člen hnutí Doktoři za uzdravení společnosti Vratislav Emler.

Lékaři jdou do krajských voleb s alternativním konceptem veřejné správy. „Jde o přechod na expertní řízení. Všechny odbory by řídili experti a na ně by politici dohlíželi. Ti by byli placeni z peněz ušetřených za uvolněné radní. Zůstaly by jen výbory kontrolní a finanční a placeným politikem by byl hejtman,“ uvedl internista Vít Baloun.

Kandidátku ani lídra lékaři zatím nezveřejnili. „Máme tolik členů, že sestavit ji nebude problém. Na lídra máme tři osobnosti a podle nás by tomuto kraji v čele slušela žena,“ podotkl Berger. Volební kampaň lékařů bude podle nich specifická. „Bráníme se tradičnímu způsobu sebeprezentace a pokusíme se vyhnout agresivnímu a konfrontačnímu peklu minulých volebních kampaní,“ dodali lékaři.

Procedury by trvaly dlouho

„Sdělení je stejné jako mnohokrát předtím,“ poznamenal hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. „Kraj by měl zrušit tři stávající nemocnice, v Chebu, Sokolově a Karlových Varech, a vystavět zcela novou, centrální nemocnici někde na zelené louce. Zdůvodňují tento svůj sen tím, že by se ušetřilo. Podle vzoru nechci slevu zadarmo však ochotně opomíjejí několik věcí,“ podotkl na adresu hnutí.

„Projekt jedné nemocnice je úžasný, avšak v současné době je to sci-fi. Nebráním se diskusi o ní jako o vizi do budoucnosti, ale nás tlačí přítomnost. Máme šanci, která se již nebude opakovat, čerpat na řešení akutních problémů evropské prostředky. V karlovarské nemocnici máme sály, jejichž životnost za tři roky končí. Považuji proto nyní za důležitější využít této šance a vyřešit tento problém, než ji zahodit a začít se zabývat tím, co bude aktuální za mnoho let.“

„Než by se podobnou nemocnici podařilo jen naprojektovat, projednat, projít všemi schvalovacími procedurami, uplynulo by pravděpodobně nejméně patnáct let. Nevěříte? Stačí si všimnout, jak dlouho trvalo dostavět již rozestavěný průtah Karlovými Vary. Trvalo to patnáct let, a to si stavba vyžádala čtyři miliardy korun. Připomínám, že ve chvíli, kdy už byly na průtah jak všechna nutná povolení, tak i finance, se objevila skupinka podobných moudrých, kteří žádali okamžitě zastavit dostavbu průtahu a začít projektovat obchvat města. Ten by stál minimálně desetkrát tolik, vyžádal by si naprosto zásadní změny územních plánů, daleko rozsáhlejší projednávání, a mohl by být proto zprovozněn nejdříve tak za patnáct let. Po těch patnáct let bychom přes Karlovy Vary jezdili křižovatkou U Koníčka a cesta přes Karlovy Vary by trvala třeba stejně dlouho jako cesta z Karlových Varů do Prahy,“ řekl hejtman.

Peníze prostě nejsou

„Ještě vážnějším problémem snících lékařů je to, že opravdu nechtějí slevu zadarmo,“ pokračoval hejtman. „Aby totiž kraj ušetřil, musel by někde (nikdo neřeší kde) sehnat částku minimálně deset miliard korun na tuto líbivou stavbu. Ty peníze nikdo nemá, nejsou ani v dostupných evropských fondech. To je poněkud naivní představa o úspoře.“

„Kromě své neproveditelnosti v blízké budoucnosti má tento projekt ještě jednu vadu na kráse. Znamenal by, že by všichni - pacienti, ale též zaměstnanci - museli do této nemocnice dojíždět, a to i z Chebu a krajského města. Byli bychom tak snad prvním regionem v Evropě, který by neměl nemocnici ve svých největších městech. Je zvláštní, že zrušení tří stávajících nemocnic navrhují ti samí lékaři, kteří vehementně brojili proti zrušení jednoho lůžkového oddělení v nemocnici v Chebu - neurologie. Jedno oddělení jim tedy vadilo. Nyní se zdá, že zrušit všechny tři nemocnice nevadí?“ ptal se hejtman Pavel.

Doktoři jsou spíše směšní

„Chápu, že tito lékaři - takzvaní Doktoři - potřebují před volbami vzbudit pozornost,“ doplnil hejtman. „Viditelně jim k tomu slouží i podobná recese, jako je všeho nechat, nezabývat se kvalitou a dostupností péče v kraji, a místo toho začít budovat chimérickou centrální nemocnici. Pokud to měl být vtip, musí se nechat, že mluvčí Doktorů jsou zábavní. Pokud to ovšem myslí vážně, jsou spíše směšní.“

Co čtenář, to blbec?

„Náš hejtman sní o dostupnosti lékařské péče, ale nedělá nic proti tomu, aby se rozpadaly lékařské týmy, odcházely kvalifikované sestry, lékaři, případně další zdravotnický personál,“ vyjádřila se mluvčí hnutí Doktoři Berenika Podzemská.

„Kvalitní prostory a technologie jsou bez odborných týmů k ničemu,“ řekla. „Hejtman také bohužel často nepíše pravdu. Podsouvá Doktorům velmi účelově, že chtějí, aby kraj zrušil stávající nemocnice v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. Překvapivě naivně předpokládá, že co čtenář, to blbec, jak kdysi pravil klasik Jan Werich.“

Centrální nemocnice je nutnost

„Krajská nemocnice v centru dostupnosti, moderní a dobře vybavená technicky i personálně není snem, ale nezbytnou nutností nedaleké budoucnosti,“ brání se hnutí. „Za deset miliard by byla zřejmě i s aquaparkem, víceúčelovou halou a Disneylandem. Hejtmanovi je líto vystrašených zdravotníků, užírajících se představou, jak po rychlostní komunikaci z Chebu či Karlových Varů vyčerpáni dojíždějí do nové krajské nemocnice. Děsivá představa. A pacienti, kteří si sjednávají léčení v Plzni či Praze ve fakultních nemocnicích, by si museli odpustit výlet do velkých měst a dojet do nudné krajiny bez obchodů a velkoměstského ruchu, kde ona nemocnice bude stát.“

„Hejtman si také odpustil reflektovat maličkost, že Doktoři předpokládají zachování základní péče ve stávajících špitálech, které by se zčásti mohly transformovat na sociální zařízení, případně zpřístupnit privátním zdravotnickým zařízením pro péči nadstandardní. Hejtman svojí demagogií a nejapným populismem není směšný, jak to on tvrdí o Doktorech, je pro tento kraj a jeho obyvatele spíše zbytečný, ne–li škodlivý.“

Ivana Kalinová, Nataša Šmatová