Definitivní souhlas k rozdělení muzeí musí dát ale ještě zastupitelstvo, které se touto otázkou bude zabývat už příští čtvrtek. Sloučení karlovarského, sokolovského a chebského muzea pod jednu instituci, ke kterému došlo 1. ledna roku 2007, vyvolalo vlnu kritiky z řad odborné veřejnosti. Právě jí nyní dává současné vedení kraje za pravdu.

„Hlavními důvody pro zpětné přerozdělení jsou tlaky představitelů jednotlivých muzeí, kteří upozorňují na to, že jako samostatné organizace budou operativnější a pružnější. Připomínají také, že každé muzeum má poněkud jiné zaměření, které souvisí s tradicemi a historií daného regionu. Pro karlovarské muzeum je typické lázeňství, pro sokolovské hornictví,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný (ČSSD) a dodal, že současná společná ředitelka pro tři muzea se nestačí všem organizacím věnovat natolik, aby fungovaly naplno.

V důvodové zprávě, která je podkladem tohoto materiálu pro jednání zastupitelstva, se konstatuje: „Toto sloučení nepřineslo předpokládané zlepšení v muzejnictví Karlovarského kraje, a naopak se ukázalo několik záporů. Ze sedmi negativ jde například o to, že byla částečně potlačena prestiž a identita jednotlivých muzeí či o to, že centralizace vedla k nárůstu administrativy.“

Jediným uváděným kladem je zavedení jednotné evidence majetku ve všech muzeích. Tento prvek bude ale zachován i po rozdělení.

Vedení kraje zatím neví, kolik tato změna bude stát. Podle hejtmana budou náklady minimální a nepočítá se ani s nárůstem mzdových výdajů. Každé muzeum má doposud totiž svého vedoucího.

„Na posty ředitelů už bylo vypsáno výběrové řízení,“ dodal hejtman s tím, že proti rozdělení byl z koalice jedině Václav Živný (KSČM), podle něhož prý důvody sloučení doposud nepominuly.