Podle očekávání mají být nové webové stránky hlavně přehlednější pro samotného uživatele. Zjednodušit se má také titulní strana portálu. Navíc vznikne samostatný web s názvem Karlovarský kraj.

„Chtěli bychom, aby se na stránkách jejich návštěvníci bez problémů orientovali a nemuseli složitě hledat jednotlivá témata. Podle našich průzkumů totiž krajské stránky s oblibou vyhledávají lidé všech věkových skupin, navíc slouží jako informační zdroj například pro média,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Havel. Dodal také, že změny usnadní přístup návštěvníků ke všem 53 webovým projektům, které jsou součástí krajského informačního portálu.

Hlavní změny tkví v tom, že se na úvodní straně objeví upravená klíčová témata života kraje, tedy oblast dopravy, zdravotnictví nebo školství, střed strany zůstane vyhrazen přehledu dění v kraji v podobě internetových Krajských listů.

Součástí titulního webu zůstanou ankety a soutěže či odkazy na stránky obcí a krajských organizací spravované odborem informatiky krajského úřadu. Na hlavní straně budou mít nově záložku samostatné weby s názvem Karlovarský kraj a Úřední deska. „Na webu Karlovarský kraj budou k dispozici základní údaje o vedení kraje, o symbolice a správním členění. Na webu Úřední deska najdou návštěvníci přehled aktuálních dokumentů, jako jsou například výběrová řízení, volná místa, veřejné vyhlášky či záměry kraje,“ vysvětlil Havel.

Ostatní stránky budou graficky sjednoceny s titulní stranou. Součástí portálu zůstanou také weby, jako je Cykloportál, Kalendář – kultura, sport nebo Cestovní ruch. Ten je přeložen do šesti jazykových mutací a má u návštěvníků velký ohlas.

„Změny portálu by měly přilákat vyšší počet uživatelů. V současné době činí měsíční průměrná návštěvnost portálu 68 tisíc lidí, počet navštívených stránek je 340 tisíc,“ vyčíslil vedoucí odboru informatiky krajského úřadu Ivan Kocmich.

V nové podobě by se internetové stránky kraje měly představit lidem během dubna letošního roku.

Už dnes se web snaží s uživateli co nejvíce komunikovat. Přes hlavní stránku je například možné přeskočit do rubriky Vy se ptáte, hejtman odpovídá… Tady mohou lidé klást Josefu Novotnému nejrůznější otázky. Tou zatím poslední je: „Jsou v Karlových Varech nějaké archeologické nálezy či naleziště?“ ptá se Cornelie Laflinová.

„Podle informací odborného pracovníka karlovarského muzea, archeologa Jiřího Klsáka, disponují Karlovy Vary a jejich nejbližší okolí řadou archeologických lokalit, a to od střední doby kamenné až po středověk. Mezolitické lokality se nacházejí na četných skalních výstupech nad řekou Ohří, příkladem jsou skalky v Tašovicích, Dvorech, Rybářích, Bohaticích a Všeborovicích,“ reagoval Novotný. (Odpověď hejtmana uvádíme ve zkrácené verzi, pozn. red.)