Ledovou sprchu zažili všichni správci obecních lesů v Karlovarském kraji, které mají nárok na příspěvek od ministerstva zemědělství. Ačkoliv prostřednictvím různých úřadů získávají příspěvek pravidelně už od začátku 90. let, letos ho poprvé neobdrží. Vedení Karlovarského kraje, které je prostředníkem v rozdělování příspěvků od roku 2000, jim totiž letos vzkázalo, že přísun peněz dočasně pozastavuje.

V tiskové zprávě, který krajský úřad minulý týden rozeslal do médií, stojí, že jde o dočasné pozastavení příspěvků z krajského rozpočtu vyčleněných na hospodaření v lesích, obnovu a údržbu lesních porostů. „Společně s představiteli vlastníků lesů jsme si vysvětlili, že vzhledem k propadu příjmů v rozpočtu kraje v souvislosti s dopady světové ekonomické recese nemá vedení kraje jinou možnost, než snížit výdaje tam, kde to neohrozí dlouhodobě plánované nebo v současnosti realizované projekty,“ uváděl krajský radní Jaroslav Bradáč (ČSSD).

Evžen Krejčí, ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary, které mají na příspěvek také nárok, takový postoj považuje za nefér.

„Obecní lesy jsou chápany jako území celospolečenského vyžití. Má do nich přístup každý. My ale musíme upravovat stezky, starat se o les – dělat tedy prořezy a sázet nové stromy. Proto se na začátku 90. let vymyslel jistý systém, jak těmto lesům finančně pomoci,“ vysvětluje ředitel Krejčí. Příspěvky nejdříve rozdělovalo přímo ministerstvo zemědělství, které následně tímto úkonem pověřilo bývalé okresní úřady. Po jejich zániku nastoupily kraje. „Do letošního roku nebyl s příspěvky žádný problém. A letos se dozvídáme toto,“ nechápe ředitel Lázeňských lesů.

Problém podle něho je způsobený i tím, že ministerstvo konkrétně nespecifikovalo, na jaké účely má miliarda korun jít, i když je určená na lesní hospodářství. „U nás v kraji to činí dvanáct milionů. Ty ale může kraj použít na cokoliv, klidně i na úhradu poplatků ve zdravotnictví,“ poznamenává Krejčí.

Krejčí upozorňuje, že jen příspěvek pro Lázeňské lesy činí jeden milion korun, přičemž rozpočet organizace se pohybuje kolem 30 milionů. „Pro nás to naštěstí není tak markantní jako u jiných společnostech, přesto nám ale pozastavení peněz způsobí značné problémy,“ dodává ředitel.

Například pro Městské lesy Žlutice totiž příspěvek od ministerstva tvoří hned jednu pětinu ročního rozpočtu. „Rozhodnutí kraje nám velmi zkomplikuje život, když příspěvek nedostaneme, nebudeme hospodařit vyrovnaně. Letos přitom náklady na ochranu lesa ještě více narostly, a to především kvůli rozmnožení kůrovce,“ uzavírá ředitel Václav Konopík.