Dům dětí a mládeže Karlovy Vary (DDM) nabízí opět letní dětské tábory na dvou stálých základnách, které má k dispozici. Na Vladaři u Žlutic a ve Studánce u Aše.

Vladař u Žlutic je stanový tábor v chráněné oblasti v okolí řeky Střely a nachází se přímo v areálu pravěkého hradiště. DDM zde pořádá tři turnusy: První od 4. 7. do 18. 7. povede Dana Babincová, druhý od 18. 7. do 1. 8. Petr Polívka a třetí od 15. 8. do 29. 8. Vítězslav Vojtek. Zatímco první běh bude ve znamení celotáborové hry pod názvem „Jméno růže“, druhý bude pohádkový a při třetím zažijí děti prvky krimi „Detektivní kanceláře detektiva Bezvočka“.

Studánka u Aše je stanový tábor jen pár kilometrů od hranic s Německem. DDM pořádá rovněž tři turnusy, ve shodných termínech jako na Vladaři. Hlavními vedoucími zde budou postupně Michal Hroch, Kateřina Kulhánková a opět Michal Hroch. Zatímco tábory s Michalem budou tematicky zaměřeny jako „táboroví trosečníci“, prostřední turnus Kateřiny bude sportovní. Celotáborová hra dětem zpříjemní jejich pobyt formou her, šifer, nejrůznějších dovedností, výletů a sportovních akcí…

Hlavním cílem táborů je zpestřit dětem prázdniny, připravit jim krásné zážitky a umožnit jim navázat nová přátelství. „Máme již nyní některé běhy takřka z poloviny obsazené, ale volných míst je ještě stále dost,“ řekla Deníku Dana Babincová s tím, že podrobné informace získají rodiče přímo u ní na tel. 353 564 222 nebo mailem: babincova@ddmkv.cz

(red)