Klidnější spaní mohou mít po posledním zasedání krajské rady odpůrci navrhovaného vybudování silničního spojení Ostrov – Zwickau. Radní totiž vyslovili se záměrem nesouhlas. Nelíbí se jim hlavně to, že by novou komunikaci využívaly především těžké nákladní vozy.

„Tímto záměrem se zabývala pracovní skupina Ministerstva dopravy. Navrhla několik variant řešení dopravní situace na trase mezi Ostrovem, Horní Blatnou a příhraniční obcí Potůčky,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Podle první by v tomto úseku vznikla nová silnice první třídy, další předpokládá rekonstrukci stávající komunikace a poslední pak její takzvané zkapacitnění. „Není ovšem v zájmu kraje, aby mohly silnici využívat i těžké náklaďáky,“ ubezpečil odpůrce projektu hejtman.

Podle studie, kterou si nechal kraj vypracovat, by nebyla nová silnice místní komunikací, ale především dálkovou, díky které by si němečtí dopravci mohli výrazně zkrátit cestu ze Saska do Bavorska. „V minulém volebním období jsem zasedal v dopravní komisi. Vím proto, že na vybudování tohoto dopravního spojení tlačila hlavně saská vláda,“ uvedl Miroslav Čermák, náměstek hejtmana.

Proti tomu se ovšem postavili obyvatelé měst a obcí na obou stranách hranice. „Svůj nesouhlas dali najevo peticí,“ doplnil Petr Navrátil, náměstek hejtmana pro dopravu. „Bylo by problematické hledat jinou trasu pro vybudování nové silnice. V úvahu by přicházel snad jedině tunel,“ doplnil k diskutovanému spojení, jehož kapacita je odhadovaná na 7,5 tisíce vozů denně, hejtman.

S obdobnými problémy se potýkal před nedávnem i Jáchymov.

Se vstupem České republiky do Schengenského prostoru se božídarský hraniční přechod otevřel i těžké kamionové dopravě. Silnice do Jáchymova ovšem neodpovídá svým profilem provozu kamionů. Svědčí o tom i řada nehod v serpentinách těsně nad městem. Hrozilo ovšem i nebezpečí nevratných škod přímo v poddolovaném Jáchymově. Vedení města dokázalo přesvědčit odpovědné orgány, že nebezpečí je skutečně reálné. Dopravní značky proto omezují hmotnost vozů, které mohoudo daného úseku vjet.

Proti vybudování silničního spojení mezi Ostrovem a Zwickau se postavili členové občanského sdružení Občané za kvalitu života v Krušných horách. Jeho mluvčí Petr Maglia se obává, že rozhodnutím krajské rady ještě celá věc neskončila. „Lobby dopravců je silná jak na německé, tak na české straně hranice. Kraj se musí definitivně dohodnout s německou stranou na budoucnosti zamýšleného projektu. Krušné hory musíme chránit společně,“ uvedl Maglia.

Názory Čechů podporuje i německá občanská iniciativa B93 (označení silnice Zwickau – Ostrov na německé straně, pozn. aut.).

Podle Jürgena Schreckenbacha z Breitenbrunnu, zástupce občanské iniciativy, je spojení mezi Českem a Německem zapotřebí. „Ale silnicemi, které odpovídají lokálním potřebám občanů, lokálnímu malému průmyslu a podnikání, jakož i potřebám turistiky. Pro tyto účely vyhovují silnice kategorie do 3,5 tuny. Krušné hory nesmí být degradovány na tranzitní dopravní cestu!“ zdůraznil Schreckenbach ve svém dopise Petru Magliovi.

V Německu se proti výstavbě předimenzované silnice postavilo podpisem pod petici už více než 11 tisíc obyvatel příhraničních měst a obcí. „Společně s partnery na české straně jsme jednotní v mnoha argumentech, které svědčí proti takové velké stavbě. Pro region znamená více škody než užitku,“ doplnil zástupce německé iniciativy.