„Dotace se poskytují žadatelům na základě podané žádosti, zpracované v souladu s pravidly pro jejich poskytování. Žadatel může v kalendářním roce podat žádosti o poskytnutí dotace na více projektů,“ uvedla Pavlína Drobková z ekonomického odboru radnice.

Finanční příspěvek se poskytuje občanským sdružením, humanitárním organizacím, fyzickým nebo právnickým osobám. „Činnost žadatele nebo projekt musí mít přínos pro občany města Nejdek. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města v plném znění, včetně potřebných formulářů a veškerých vstupních informací pro zpracování žádostí, jsou k dispozici na internetových stránkách města www.nejdek.cz, pod odkazem 'DOTACE', případně na ekonomickém odboru, který poskytuje odbornou pomoc při zpracování žádostí,“ poradila zájemcům úřednice.

V loňském roce byla mezi žadatele rozdělena částka 225 tisíc korun.

„Přestože není v našich možnostech uspokojit všechny žadatele, přejeme vám, aby právě ten váš projekt byl podpořen a především splnil očekávání vás, tvůrců, i našich spoluobčanů, pro které tuto záslužnou činnost vykonáváte,“ dodala Drobková.